ദസ്തുർജി

dasturji-picture
ഉപമൂല്യം: സത്യസന്ധത മൂല്യം: സത്യം

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ദസ്തുർജിയെ മുംബൈയിൽ അധികാരി ആയി നിയമിച്ചു. മുംബയിൽ വന്ന് കുറച്ചു ആഴ്ചകൾ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുരൂപയുടെ ചില്ലറ കണ്ടക്ടർ അയാൾക്ക് കൂടുതലായി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അയാൾ എന്തുചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചു. അയാളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു “നീ ആ രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കു, അത് കൈയ്യിൽ വെയ്ക്കുന്നത് തെറ്റാണ്”. പിന്നെയും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ” അത് വെറും ഒരു രൂപയല്ലേ, മറന്നേക്കു, ആരാണ് ഈ ചെറിയ തുകയെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടുക? അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ മുംബൈ ബസ്സുകൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരുരൂപ ഒരു നഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട്, ഇത് ദൈവത്തിൻറെ സമ്മാനം എന്ന് കരുതി മിണ്ടാതിരിയ്ക്കാം.

അദ്ദേഹം ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം വന്നപ്പോൾ വാതിലിനടുത്ത് ഒരു നിമിഷം നിന്നു, പിന്നെ ഒരു രൂപ എടുത്തു കണ്ടക്ടർക്ക് കൊടുത്തു, “ഇതാ നിങ്ങൾ അധികം തന്ന ഒരു രൂപ”.

കണ്ട്ക്ടർ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു “നിങ്ങളല്ലേ പട്ടണത്തിൽ വന്ന പുതിയ ദസ്തുർജി?”

“അതെ”, അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി.

കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ആണ് ആ ഒരു രൂപ കൂടുതൽ ആയി തന്നത്”.

ദസ്തുർജി ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഒരു വിളക്കുകാലിൽ മുറുക്കിപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു “എന്റെ ദൈവമേ, വെറും ഒരു രൂപയ്ക്കു എന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിൽക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായല്ലോ, കഷ്ടം തന്നെ!”

ഗുണപാഠം :

കൂട്ടുകാരെ, മനസ്സിൻറെ കളികളെ നോക്കിക്കാണു, ജാഗരൂക രായിരിക്കു!

ചിന്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കു; അവ വാക്കുകളായി പുറത്തുവരും.
വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കു; അവ പ്രവർത്തികൾ ആകും.
പ്രവർത്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കു; അവ ശീലങ്ങൾ ആകും .
ശീലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു; അവ സ്വഭാവം ആയി മാറും.
സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിക്കു; അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭാഗധേയം ആണ്.

അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും,നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. നിഷേധത്മാകവും മോശവുമായ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരു തെറ്റായ പ്രവർത്തി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം തരുകയില്ല.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

2 thoughts on “ദസ്തുർജി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s