പ്രേമം വളർത്തു, വിദ്വേഷം അകറ്റൂ

develop-love

ഉപമൂല്യം : ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത . മൂല്യം : ശരിയായ പ്രവർത്തി, ആചാരം

ഒരു അദ്ധ്യാപിക തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു പുതിയ കളി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു

അതിനായി, അവർ ഓരോ കുട്ടികളോടും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ കുറച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു

ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കുട്ടി വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യാപിക പറഞ്ഞു. അതായത്, ഓരോ കുട്ടിയുടെ സഞ്ചിയിലും ഉള്ള ഉരുളകിഴങ്ങിന്റെ എണ്ണം അവനോ അതോ അവളോ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംഖ്യക്ക് തുല്യമായിരിയ്കണം.

പിറ്റേദിവസം എല്ലാ കുട്ടികളും അവനോ, അവളോ വെറുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതിയ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചിയുമായി സ്കൂളിൽ എത്തി. ചിലരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു ഉരുളകിഴങ്ങും മറ്റുചിലരുടെ കയ്യിൽ മൂന്നും കുറച്ചു കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചും ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും, ടോയിലറ്റിൽ ആയാൽ പോലും, ഈ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം; ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം”.

ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കടന്നുപോയി. ചീഞ്ഞ ഉരുളകിഴ്ങ്ങിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതുമാത്രമല്ല അഞ്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കയ്യിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭാരമേറിയ സഞ്ചി ചുമക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി, ഒരു വിധം കളി അവസാനിച്ചുവല്ലോ.

അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, “ഒരാഴ്ച ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്തോന്നി?”
ഒരാഴ്ച മുഴുവനും, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഭാരമേറിയ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി, പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തൂക്കി നടന്നതിന്റെ മടുപ്പും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപികയോട് പരാതിപ്പെട്ടു.

അപ്പോൾ അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് ഈ കളിയുടെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷം വെച്ചു പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. വെറുപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുകയും നിങ്ങൾ എവിടെപോകുബോഴും അത് നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ചീഞ്ഞ ഉരുളകിഴ്ങ്ങിന്റെ ദുർഗന്ധം ഒരാഴ്ചപോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം വഹിച്ച് ചിലവഴിക്കും??? ഒന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കു. ”

hate-symbol
.

ഗുണപാഠം

നിങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷംഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കൂ, അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ആയുസ്സ് മുഴുവനും പാപം ഉള്ളിൽകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല; മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനോഭാവം!

ശരിയായ സ്നേഹം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലല്ല, പക്ഷെ അപൂർണനായ വ്യക്തിയെ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ്.

ഇതേ കഥകൾ മറ്റു ഭാഷകളിലും വായിക്കാം

http://saibalsanskaar.wordpress.com
http://saibalsanskaartamil.wordpress.com
http://saibalsanskaartelugu.wordpress.com
http://saibalsanskaarhindi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s