ഉണ്ണി – നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ബാലഭക്തൻ – Unni- The innocent child devotee

unni

മൂല്യം: സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം: വിശ്വാസം, ഭക്തി

ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിക്ക് അത്യാവശ്യമായി നഗരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു. ആ അമ്പലത്തിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമേ പൂജാരി ആയി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പൂജ മുടക്കരുത് എന്നുകരുതി അദ്ദേഹം തൻറെ 12 വയസ്സായ ഉണ്ണി എന്ന മകനെ വിളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചു.

ഉണ്ണി പൂജയുടെ ഭാഗമായി ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി കുറച്ചു ചോറ് അർപ്പിച്ചു. കുട്ടി വിചാരിച്ചു, വിഗ്രഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന്. പക്ഷെ വിഗ്രഹം അനങ്ങിയതേഇല്ല. ഉണ്ണി ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത കടയിൽ പോയി കുറച്ചു മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതും തൈരും കൊണ്ടുവന്നു; കുട്ടി ദൈവത്തിനു ഇഷ്ടമാവും എന്നുകരുതി ചോറ് തൈര് കൂട്ടി കുഴച്ചു പിന്നെയും നിവേദിച്ചു.എന്നിട്ടും വിഗ്രഹം അനങ്ങിയതേ ഇല്ല.

ഉണ്ണി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു, പിന്നെ യാചിച്ചു, സന്തോഷിപ്പിച്ചു, പല വിധേനയും അനുനയപെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടും വിഗ്രഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിനാൽ പേടിപ്പിച്ചു നോക്കി. പിന്നെയും വിഗ്രഹം അനങ്ങിയതേഇല്ല. ഉണ്ണി ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവൻറെ അച്ഛൻ അവനെ അടിക്കും എന്നുപറഞ്ഞു അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. ഭഗവാന് ഈ കരച്ചിൽ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉടനെ ഭഗവാൻ നിവേദ്യം അപ്രത്യക്ഷമാക്കി. കുട്ടി വളരെ തൃപ്തിയോടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പോയി.

ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ പട്ടണത്തിൽനിന്നും തിരിച്ചുവന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നൈവേദ്യപാത്രം കാലിയായി കണ്ടു ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഉണ്ണി പറഞ്ഞു, നിവേദ്യം ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന്, ഉണ്ണിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കോപാകുലനാക്കി, അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഉണ്ണി സ്വന്തം നിവേദ്യം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന് കളവു പറയുകയാണ് എന്ന്. ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ണിയെ അടിക്കാൻ കൈയോങ്ങി, ഉടനെ ഒരു ദൈവീകമായ അശരീരി കേട്ടു, “ഞാനാണ്‌ കാരണക്കാരൻ, ഉണ്ണി നിഷ്കളങ്കനാണ്”. ഭഗവാൻ ഭക്തൻറെ രക്ഷക്കെത്തി.

ഗുണപാഠം

ഭകതൻറെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തരക്ഷക്കായി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s