സംഭവിക്കുനതെല്ലാം നല്ലതിന്നാണ്

മൂല്യം :സമാധാനം

ഉപമൂല്യം :ക്ഷമ -സഹനശക്തി

Everything happens for a reason

ചിലപ്പോൾ അനിഷ്ട സംഭവം നടന്നാൽ നമക്ക് എന്ത് കൊണ്ടെന്നു അത് നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല .താഴെ കാണുന്ന കഥ ഇതിനെ സ്പഷട്ടമാക്കും .

ഞാൻ : ദൈവമെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ?

ദൈവം : തീര്ച്ചയായും .

ഞാൻ : അങ്ങ് കൊപിക്കില്ലെന്നു ഉറപ്പു തരണം .

ദൈവം : ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം .

ഞാൻ: അങ്ങ് എന്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് കുറേ അപ്രിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ അനുമതിച്ചത് ?

ദൈവം : നീ എന്താണ് പറയുന്നത് ?

ഞാൻ: ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ വൈകി എണീറ്റ്‌ .

ദൈവം :അതെയോ .

ഞാൻ :എന്റ്റെ കാർ സ്റ്റാർട്ട്‌ ആകുവാൻ കുറെ സമയമായി .

ദൈവം: ശരി.

ഞാൻ : ഉച്ചക്ക് ജോലിക്കാരി സാണ്ട്വിഛ് ശരിയായി ചെയ്തില്ല എനിക്ക് കാത്തു നില്ക്കേണ്ടി വന്നു.

ദൈവം : ഓ !

ഞാൻ : വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫോണ്‍ പ്രവര്തിച്ചില്ല

ദൈവം : ശരി .

ഞാൻ : എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി വീട്ടിൽ വന്ന് കാൽകൾ മസാജ് ചെയ്തു വിശ്രമിക്കാം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മസാജ്ർ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. എന്ത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ?

ദൈവം : ഞാൻ  പറയെട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ മൃത്യു ദേവത നിന്റ്റെ കിടക്കയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നിന്റ്റെ ജീവൻ രക്ഷിപ്പനായി വേറൊരു ദേവതയെ ഞാൻ അയച്ചു നിന്നെ സുഖമായി ഉറങ്ങുവാൻ അനുമതിച്ചു .

ഞാൻ: ഓഹോ …..

ദൈവം : നിന്റ്റെ കാറ് സ്ടാര്ട്ടു  ചെയ്യാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ  വഴിയിൽ ഒരു കുടിയൻ ഡ്രൈവർ ഭോധമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു .നീ ആ സമയത്ത് ഓടിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം  സംഭവി ക്കുമായിരിന്നു.

ഞാൻ: നാണിച്ചു തല കുനിച്ചു .

ദൈവം : നിനക്ക് പതിവായി പാചകം ചെയുന്ന സ്ത്രീക്ക് അസുഖമായിരുന്നു . നിനക്കും എങ്ങാനും അസുഖം വന്നാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ?

ഞാൻ : വല്ലാതെയായി .

ദൈവം: അടുത്തത്  നിന്നെ ഫോണ്‍ വിളിച്ച  ആൾ എന്തോ തെറ്റായ സൂചന നല്കാനായിരുന്നു അത് കൊണ്ടാണ് ഫോണ്‍ പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാതെ രക്ഷിച്ചു .

ഞാൻ :അതെയോ .

ദൈവം :പിന്നെ മസാജരുടെ കാര്യം . അതുപ്രവരതിച്ചിരുന്നെങ്ങിൽ മുഴുവൻ വിദ്യുശക്തി ഇല്ലാതായേനെ .നിന്നെ ഇരുട്ടിൽ  വിടാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമില്ലായിരുന്നു .

ഞാൻ : ദൈവമെ  മാപ്പ് .

ദൈവം : മാപ് ചോതിക്കണ്ട കാര്യമില്ല . എന്നെ വ്ശ്വസിക്ക് . നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചു അറിയൂ.

ഞാൻ : തീര്ച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം .

ദൈവം : ഒരിക്കലും എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുതെ .എന്റ്റെ കണക്കുകൂട്ടല്കൾ  നിന്റ്റെതിനെക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും

ഞാൻ :: എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ .നന്നി.

ദൈവം :നന്ന് .ഇന്നത്തെ ദിവസം നിനക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു .മക്കളുടെ സംരക്ഷണമാണ് എന്റ്റെ കര്ത്തവ്യം .

ഗുണപാഠം ::

എല്ലാകാര്യങ്ങളും ക്ഷമയോടും സഹനശക്തിയോടും വേണം  ചെയ്യുവാൻ .ഒന്നിന്റെയും ഫലം നമ്മുടെ കൈയിലിൽ   ഇല്ല  . നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാനെങ്ങിലും സംഭവിക്കുന്നതു നല്ലതുതന്നെ .വരുന്നതെല്ലാം നല്ലതിനാണ് എന്ന് വ്ശ്വസിക്കുക

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s