Archive | May 2015

Rama Nama Chanting—രാമ നാമ ജപം

sri ramaമൂല്യം —സത്യം

ഉപമൂല്യം —അറിവ്

ഒരു ഗുരു കുട്ടികളെ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം പടിപ്പിക്കുകയായിരിന്നു . ഗുരു താഴെ കാണുന്ന ശ്ലോകം പറഞ്ഞു .

“ശ്രീ രാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനെ ”

പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു —-നിങ്ങൾ മൂന്നു പ്രാവശ്യം രാമ നാമം ജപിച്ചാൽ അത് 1000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചതിന്റെ അഥവാ മുഴുവൻ സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന്റെ സമമാണ് .ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിനോട് അത്ര യോജിപ്പില്ലായിരിന്നു .അവൻ ചോതിച്ചു ഗുരോ 3 പ്രാവശ്യം രാമ നാമം ജപിച്ചാൽ എങ്ങിനെയാണ് 1000 പ്രാവശ്യം ജപിച്ച പോലെയാകും ? അതിന്റെ കണക്കുക്കൂട്ടൽ മനസ്സിലായില്ല . എങ്ങിനെ 3 നാമങ്ങൾ = 1000 നാമങ്ങൾ ? രാമന്റെ പരമ ഭക്തനും ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനും ആയ ഗുരു ഉടനെ വിശദീകരിച്ചു .രാമ നാമമാണ് ഏറ്റവും മധുരമായത് എന്ന് സാക്ഷാൽ പരമ ശിവൻ തന്നെ പറയുന്നു . ആ രാമ നാമം ജപിക്കുന്നത്‌ മുഴുവൻ സഹസ്രനാമം അല്ലെങ്ങിൽ 1000 വിഷ്ണു നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ സമമാണ് .അതിന്റെ രുചികരമായ സംഖ്യാ സൂചികാ ഇതാ —- 3 പ്രാവശ്യം രാമ നാമ ജപം = 1000 വിഷ്ണു നാമം അഥവാ മുഴുവൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം രാമന്റെ നാമം എടുക്കു . അതിൽ 2 സംസ്കൃത അക്ഷരമാണ് . ര മ . ര —സംസ്കൃതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ഞനാക്ഷരമാണ് . [യ ര ല വ ശ ) മ —അന്ജാമത്തെ വ്യഞ്ഞനാക്ഷരമാണ് . [പ ഫ ബ ഭ മ ] ഇതിനു പകരം സംഖ്യകൾ ആക്കുക . ര = 2 മ =5. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം 2 * 5 = 10 . അത് കൊണ്ട് രാമാ ഒരു പ്രാവശ്യം = 10. രാമാ രാമാ രാമാ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം 2*5 2*5 2*5 =10*10*10 = 1000. അത് കൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം രാമനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് 1000 നാമത്തിന്റെ സമമാണ് . കുട്ടിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി . വളരെ സന്തോഷമായി . അന്ന് മുതൽ നല്ല ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി . ആ ജിഞാസയുള്ള കുട്ടിയോട് നാം നന്ദി പറയാം .കുറഞ്ഞത്‌ 3 പ്രാവശ്യം [1000 ] രാവിലേയും വൈകിട്ടും ജപിക്കുവാനായി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാം .

ഗുണപാഠം —

നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അർത്ഥവും ഉപയോഗവും കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്ക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവര്ക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യും . നേരേ മറിച്ചു വെറുതേ നിർബന്ധിച്ചാൽ അത് ഒരു കടമായിട്ട് ചെയ്യും . അറിവും അനുഭവമും കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം ഉളവാകുന്നത് .

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

സ്വയം നിന്ദിക്കുന്നത്‌ അഹമ്ഭാവമാണ് .

മൂല്യം —സത്യം
ഉപമൂല്യം —മനോഭാവം , ശുഭ പ്രതിക്ഷ
ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ സഹിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത തലവേദന എന്ന്

അഭിനയിക്കുകയായിരിന്നു .അഭിനയം കണ്ടാൽ യെതാർത്ഥം പോലെ തോന്നും . തല ചുറ്റി ഒരു തുണി കെട്ടി കിടക്കയിൽ കിടന്നു ഉരുളുകയായിരിന്നു. കണ്ണുകൾ ചുമന്നു മുഖം വിളറിയിരുന്നു . വളരെ നിസ്സഹായെനെന്നു തോന്നി പോകും .രുക്മണി , സത്യഭാമ മറ്റു രാണിമാരെല്ലാം ഓരോ മരുന്നുമായി വന്നു . പക്ഷെ ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല . ഒടുവിൽ നാരദരോട് ആലോചിച്ചു . അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു . അങ്ങയുടെ അസുഖം മാറ്റുവാൻ എന്ത് മരുന്നാണ് തരേണ്ടത്‌? കൃഷ്ണൻ നാരദരോട് –ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റ്റെ പാദ ധൂളി കൊണ്ട് വരുക . നാരദർ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു .ചില കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചു . അവർ വളരെ വിനീതമായി പറഞ്ഞു –ഭഗവാന് എങ്ങിനെ ഞങ്ങളുടെ പാദ ധൂളി കൊടുക്കും ? ഞാൻ താഴ്ന്നവനാണ് , ചെരിയവനാണ് , പാപിയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിധ അഹമ്ബാവമാണ് .ഈ ഭാവം പോയാൽ തന്നെ നാം വലിയവരോ ചെറിയവരോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകില്ല .ഈ ഭോധം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരാളും പാദ ധൂളി നല്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു .

Krishna and Gopis
നാരദർ തിരിച്ചു വന്നു . വളരെ വിനിതമായി പറഞ്ഞു –ആരും പാദ ധൂളി തന്നില്ല . അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു –നീ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരോട് ചോദിച്ചോ ? ഇത് കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന  റാണിമാരെല്ലാം ചിരിച്ചു . നാരദർക്കും ആശ്ചര്യം തോന്നി . ഈ ഗോപികമാര്ക്ക് ഭക്തി എന്നാൽ എന്തെന്ന് അറിയാമോ ? എന്നാലും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടി വന്നു . ഗോപികമാർ കൃഷ്ണന് അസുഖമാണ് അവരുടെ പാദ ധൂളി വേണം എന്ന് നാരദർ ചോദിച്ച ഉടൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടന്ന് അവരുടെ കാലുകൾ കുടഞ്ഞു . പാദ ധൂളിയെടുത്തു നാരദരുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു .
നാരദർ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ കൃഷ്ണന്റ്റെ തല വേദന മാറിയിരുന്നു . ഇത് വെറും 5 ദിവസത്തെ ഒരു നാടകമായിരുന്നു . ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ അവനവനെ താഴ്ത്തി കാണരുതേ . ഭഗവാന്റ്റെ കല്പന അനുസരിക്കുക .

ഗുണപാഠം —-

ഏതു കാര്യവും ചെയുവാനുള്ള നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ഉണ്ട് . അതിന്റ്റെ ഫലാഫലം നമ്മുടെ കൈയിലല്ല . അതു കൊണ്ട് ഒരു വിധ അഹംഭാവവും കൂടാതെ ആത്മാർഥമായി പരമാവതി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക . എല്ലാം ആത്മാർഥമായി ഭഗവാനിൽ സമര്പ്പിക്കണം . അപ്പോൾ അഹം എന്ന ഭാവം പോയി നമ്മൾ ആത്മീയമായി ഉയരുന്നു .

Shanta Hariharan

http://saibsalsanskaar.wordpress.com

ജ്ഞാനം എന്ന തിരി കൊളുത്തക

മൂല്യം –സത്യം
ഉപമൂല്യം —ജ്ഞാനം

lamp
ഒരിക്കൽ ഒരു സാധകന് ദൈവിക ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും ജ്ഞാനം സമ്പാധിക്കുവാനും വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി . ഒരു ഗുരു താമസിക്കുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് ചെന്നു. പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് കണ്ടു .കുറച്ചു മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ ആ വിളക്ക് കെട്ടു പോയി .ഇരുട്ടിനെ കാണുമ്പോൾ നമക്ക് പേടി തോന്നുകയും ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ . അങ്ങിനെ അയാളും ഉറക്കെ “നമശ്ശിവായ ” എന്ന് വിളിച്ചു .ഇത് കേട്ട് ഉടൻ സന്യാസി അയാൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു .അദ്ദേഹത്തിന്റ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനും ജ്ഞാനം നേടുന്നത് എങ്ങിനെ എന്നും അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു . വെറും വായു മാത്രം ശ്വസിച്ചു ആ ഗുഹയിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാനായ ആ സന്യാസിക്കു വന്ന ആളുനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നി .അയാളോട് അണഞ്ഞു പോയ വിളക്ക് ഒന്ന് കൊളുത്തുവാൻ പറഞ്ഞു . അയാളുടെ ചോദ്യത്തിന്റ്റെ ഉത്തരം പിന്നീട് പറയാം എന്നും പറഞ്ഞു . വന്ന ആൾ ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തു വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ നോക്കി .പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല . എല്ലാ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളികളും തീര്ന്നു പോയി .വിളക്ക് കത്തിയില്ല . ഗുരു അയാളോട് വിളക്കിൽ ഉള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ കളയുവാനും പിന്നെ കത്തിക്കാനും പറഞ്ഞു . ആ മനുഷ്യൻ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തെങ്ങിലും വിളക്ക് കത്തിയില്ല . ഗുരു പറഞ്ഞു –വിളക്കിന്റ്റെ തിരി പുറത്തെടുത്തു നല്ല വണ്ണം ഉണക്കിയ ശേഷം കത്തിക്കു. അങ്ങിനെ ചെയ്തപ്പോൾ വിളക്ക് നല്ല വണ്ണം കത്തി . പിന്നീട് അയാൾ പതുക്കെ അയാളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു . ഞാൻ ശരിയായ ഉത്തരം നല്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു . അറിവില്ലായ്മ കാരണം കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് വിശധമായി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അയാള് ചോദിച്ചു .ഗുരുപറഞ്ഞു —-നിന്റ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന വിളക്കിൽ ജീവനാകുന്ന തിരിയുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ ആ തിരി അസുയ അഹങ്കാരം എന്നിവയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു . അതു കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം എന്ന വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല . ഈ വക ദുർവിചാരങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞുട്ടു സ്നേഹം , ഭക്തി എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള എണ്ണ നിറച്ചു ജീവനാകുന്ന തിരിയിട്ട് നിന്റ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന വിളക്ക് കത്തിക്ക് . അപ്പോൾ ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്ന പ്രകാശം തെളിയും അജ്ഞാനം എന്ന അന്ധകാരം ഇല്ലാതാകും .

ഗുണപാഠം —-

എല്ലാവര്ക്കും ശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ട് . പക്ഷെ കുന്നു കൂടി കിടക്കുന്ന കാമം , ക്രോധം ലോഭം ,മദം , മാത്സര്യം , ബന്ധനം എന്നിവയിൽ ഉപരി അഹംഭാവം എന്നിവയാൽ കാണ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല .ഈ വകധുശ്ചിന്തകളെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിളക്ക് പ്രകാശിക്കും ,ലോഭം ,മദം , മാത്സര്യം , ബന്ധനം എന്നിവയിൽ ഉപരി അഹംഭാവം എന്നിവയാൽ കാണ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല .ഈ വകധുശ്ചിന്തകളെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിളക്ക് പ്രകാശിക്കും

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com