Archive | June 2015

Show the way—-വഴി കാണിക്കു

മൂല്യം —-സ്നേഹം
ഉപമൂല്യം —ശ്രദ്ധ–ദയ

2 horses

എൻറെ  വീട്ടിൻറെ  പൂമുഖത്തിൽ   നിന്ന്   നോക്കുമ്പോൾ   റോഡിൻറെ  അപ്പുറത്ത്   ഒരു  വയൽ  കാണുവാൻ   പറ്റും .അവിടെ  രണ്ടു   കുതിരകൾ  മേയ്യുന്നുണ്ടയിരന്നു .  നോക്കുമ്പോൾ   രണ്ടും   ഒരു  പോലെ  തോന്നുമെങ്ങിലും   സൂക്ഷിച്ചു    നോക്കിയാൽ   അതിൽ   ഒരു കുതിരക്ക്   കാഴ്ചയില്ല  എന്ന്   മനസ്സിലാകും .  അതിൻറെ   ഉടമസ്ഥൻ   അതിനെ   ഉപേക്ഷിക്കാതെ   നല്ല   ഒരു  കുതിരാലയം   പണിതു   അതിൽ   താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു .  അത്   കണ്ടാൽ   അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും .
അന്ധനല്ലാത്ത   മറ്റൊരു  കുതിരയുടെ   അടുക്കൽ   നിന്ന്   മണി   ശബ്ദം   കേൾക്കാമായിരുന്നു.  അതിൻറെ  കണ്ടത്തിൽ   ചെമ്പിൻ  നിറമുള്ള  തിളങ്ങുന്ന   മണികൾ   കെട്ടിയിരുന്നു .കണ്ണില്ലാത്ത   കുതിര   മണി  ശബ്ദം   കേട്ട്  മറ്റേ   കുതിരയുടെ    പുറകെ   പോകുമായിരുന്നു .
ദിവസവും   വൈകുന്നേരം   മടങ്ങുമ്പോൾ    മണികെട്ടിയ   കുതിര   മുമ്പിൽ  പോകുകയും   ഇടക്ക്   തിരിഞ്ഞു   നോക്കി   തൻറെ  ചങ്ങാതി   വരുന്നുണ്ടോ   എന്ന്  നോക്കുകയും   ചെയ്യും .  കണ്ണില്ലാത്ത   കുതിര  വളരെ   വിശ്വാസത്തോടെ   പുറകെ  പോകുകയും
ചെയ്യും .
ആ  കുതിരകളുടെ   മുതലാളിപോലെയാണ്   ഈശ്വരൻ .നമ്മൾ   ശരിയല്ല   എന്ന്   ഒരിക്കലും   പുറം  തള്ളുകയില്ല.  ചിലപ്പോൾ   ആ   കാഴ്ച്ചയില്ലാത്ത   കുതിരയെപ്പോലെയാണ്  നാം .  നമ്മെ  നേർ  വഴിയിലുടെ   നയിക്കുവാൻ  ചിലരെ   അയക്കുന്നു .  അവർ   കാഴ്ചയില്ലാത്ത   കുതിരക്കു   മണിശബ്ദം   പോലെ ഈശ്വരനാൽ  അയക്കപ്പെട്ട   മണിശബ്ദമാണ് . അതുപോലെ   ചിലപ്പോൾ   നാമായിരിക്കും   കണ്ണുള്ള  കുതിരയെപ്പോലെ   മണിശബ്ദം   കേൾപ്പിച്ചു  മറ്റുള്ളവരെ  നയിക്കുന്നത്

ഗുണപാഠം —

നമ്മൾ   ഒരിക്കലും   ഒറ്റക്കല്ല . ഈശ്വരൻ   കുടെയുണ്ട് .  അദ്ദേഹം  വേണ്ട  സമയത്ത്   സഹായിക്കുവാൻ  ആരെയെങ്ങിലും   അയച്ചു   തരും . അതേപോലെ   നമ്മെയും   മറ്റുള്ളവർക്ക്  ഉപകരിക്കുന്ന    ഒരു  ആയുധമാക്കി   തീർക്കും. അത്  കൊണ്ട്  വേണ്ട  സമയത്ത്   മറ്റുള്ളവരെ   സഹായിക്കുവാൻ   കിട്ടുന്ന   അവസരം   പാഴാക്കരുത് .

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

God does exist—-The tea shopഈശ്വരൻ തീര്ച്ചയായും നിലനില്ക്കുന്നു —–ഒരു ചായ കട

tea shop

മൂല്യം —സത്യം
ഉപമൂല്യം —-വിശ്വാസം

ഒരു   സന്ഖം   സൈനികർ   മേജർ  സാറിന്റെ   കൂടെ  ഹിമാലയത്തിലെ  ഒരു  താവളത്തിലേക്ക്  യാത്രയായി . അവർക്ക്   അവിടെ   മൂന്നു   മാസ  നിയമനമായിരുന്നു . അവിടത്തെ  കുറച്ചു   സൈനികർ   അവരുടെ  പഴയ  സുരക്ഷിതമായ  സ്ഥലത്തേക്ക്  തിരിച്ചു  പോകുവാൻ  ഇവരെയും  കാത്തു  നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . അതിൽ   പലർക്കും   അവധിയെടുത്ത്   വീട്ടിലേക്കു  പോകുന്ന  സന്തോഷമായിരിന്നു .  വരുന്ന  കൂട്ടർക്കും   ഇവരെ    യാത്രയയക്കുന്ന്തിൽ   സന്തോഷമായിരുന്നു .

അത്  വളരെ   ദുരിതം   പിടിച്ച   ഒരു   കയറ്റമായിരുന്നു .  പിറ്റേ   ദിവസം   വൈകുന്നേരം  വരെ   നീണ്ടു   നിൽക്കുന്ന  യാത്ര .  തണുപ്പും   മഞ്ഞും  യാത്രയെ  കൂടുതൽ  കൂടുതൽ   ദുരിതമാക്കി .
ആരെങ്കിലും   ഒരു  കോപ്പ  ചായ   തന്നെങ്ങിൽ  എത്ര  നന്നായിരിക്കും   എന്ന്   മേജർ  ഓർത്തു.  അത്  നടക്കാത്ത  ഒരു  ആഗ്രഹമാണെന്ന്  അദ്ദേഹത്തിന്   അറിയാമായിരുന്നു .
ഒരു  മണിക്കൂറോളം  യാത്ര  ചെയ്ത  പിന്നെ  അവർ   ഒരു  ജീര്ണിച്ച    കെട്ടിടം   കണ്ടു .  പൂട്ടി  കിടക്കുന്ന   ആ  സ്ഥലം   ഒരു  കടപ്പോലെ   തോന്നി .സമയം  രാത്രി  രണ്ടു   മണി .  ആ   അസമയത്ത്   ഏതെങ്കിലും   ഒരു   വാതിലിൽ   ചെന്ന്   മുട്ടുന്നതും   അത്ര   സുരക്ഷിതമല്ല .
സൈനികരെ ,  ചായ  കിട്ടാൻ   യാതൊരു   വഴിയുമില്ല . നമ്മുടെ  നിര്ഭാഗ്യം   തന്നെ .  കുറച്ചു   വിശ്രമിക്കു  പിന്നെ  യാത്ര  തുടരാം .  ഇപ്പോൾ   തന്നെ  അവർ  ഏകദേശം  3  മണിക്കൂർ  നടന്നു   കഴിഞ്ഞു .വല്ലാത്ത  ക്ഷീണം .
അപ്പോഴേക്കും   ഒരു  സൈനികൻ  പറഞ്ഞു —-സർ   ഇത്   ഒരു   ചായ   കടയാണ് .  നമക്ക്   പൂട്ട്‌   പൊട്ടിച്ചു   അകത്തുപ്പോയി   ചായ   ഉണ്ടാക്കാം .
ഉദ്യോഗസ്ഥന്   ചായ  കുടിക്കാൻ   ആഗ്രഹം  തോന്നിയെങ്ങിലും   പറഞ്ഞ  വഴി  അത്ര  ശരിയായി   തോന്നിയില്ല .  ഒന്നലോചിച്ചപിന്നെ   സമ്മതിച്ചു .
പൂട്ട്‌  പൊട്ടിച്ചു   നോക്കിയപ്പോൾ    അവരുടെ   ഭാഗ്യത്തിന്  അത്   ഒരു   ചായക്കടയയിരുന്നു .അവിടെ   ചായ  ഉണ്ടാക്കാനുള്ള    എല്ലാ   സാധനങ്ങളും   ഉണ്ടായിരുന്നു . ക്കൂട്ടത്തിൽ   കുറച്ചു   ബിസ്ക്കട്റ്റ്   പാക്കറ്റുകളും .
ചായ  തൈയ്യാറായി. ചായ  കുടിച്ചപ്പോൾ  എല്ലാവർക്കും   നല്ല  ഉന്മേഷം   കിട്ടി.  മുന്നോട്ടുള്ള   യാത്രക്ക്  ഒരുങ്ങി .
മേജറിന്നു   കുറ്റബോധം   തോന്നി . പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന  കട   ഉടമസ്ഥന്റെ   അനുവാദം   കൂടാതെ   ചായ ഉണ്ടാക്കി  കുടിച്ചത്   അത്ര  ശരിയായില്ല . അവർ  കള്ളന്മാരോന്നുമല്ലല്ലോ. നല്ല  അച്ചടക്കമുള്ള  സൈനികർ.
മേജർ  അതിനുള്ള   പണം  കൊടുക്കുവാൻ   നിശ്ചയിച്ചു . തൻറെ  പർസിൽനിന്നു  1000 രൂപയെടുത്ത്‌   അവിടെയുള്ള  ഒരു  മേശയുടെ   മുകളിലെ  ഒരു  പഞ്ചസാര  ടപ്പിക്കടിയിൽ   കാണത്തക്ക  വിതത്തിൽ  വെച്ചു.
കുറ്റ  ബോധം   ഇല്ലാതെ  സൈനികരോട്  ക്കുടെ  യാത്രയായി .
ദിവസങ്ങൾ , ആഴ്ചകൾ , മാസങ്ങൾ  കടന്നുപ്പോയി . അവർ  ഒരു  അപകടവും  കുടാതെ  ജോലി  ചെയ്തു  കൊണ്ടിരുന്നു .തിരിച്ചുപ്പോരാനുള്ള   സമയവുമായി . ഇവർക്ക്  പകരമുള്ള   സൈനികരും   എത്തി .
തിരിച്ചു  വരുമ്പോഴും  അവർ  അതെ  ചായക്കടയുടെ   മുമ്പിൽ  എത്തി .ഇപ്പോൾ  ചായക്കട  തുറന്നിരുന്നു . ചായക്കട  ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ  ഉണ്ടായിരുന്നു . പാവപ്പെട്ട  ആ  വയസ്സായ  കടക്കാരന്   ഇവരെ  കണ്ടപ്പോൾ   വലിയ  സന്തോഷമായി .  ഇന്ന്  15  കോപ്പ   ചായ  വിൽക്കുവാൻ.  പറ്റുമല്ലോ  എന്ന്   ആലോചിച്ചു .
അവർ  എല്ലാവരും   ചായ  കുടിച്ചു. ആ  വിജന  പ്രദേശത്തു  ചായക്കട  തുടങ്ങുവാനുള്ള  കാരണം  എന്താണ്   എന്നും  ചോദിച്ചു . അതിനു  അയാൾ   പറഞ്ഞു —എല്ലാം  ദൈവ    നിശ്ചയമാണ് .  ഞാൻ   ദൈവത്തെ   പരിപൂർണമായി   വിശ്വസിക്കുന്നു .
അപ്പോൾ   ഒരു  സൈനികൻ   അയാളുടെ   കഷ്ട്ടപ്പാടുകൾ   കണ്ട്   ചോദിച്ചു —അങ്ങിനെ  ദൈവം   ഉണ്ടെങ്കിൽ   നിങ്ങളെപ്പോലെ   ദൈവ  വിശ്വാസികൾ   എന്ത്  കൊണ്ട്   ഇത്ര   കഷ്ട്ടതകൾ   അനുഭവിക്കുന്നത് ?
അപ്പോൾ  ചായക്കടക്കാരൻ   പറഞ്ഞു —അങ്ങിനെ   പറയരുത്  സഹോദരാ . ദൈവം   ഉണ്ടെന്നെതിനുള്ള   തെളുവ്   എനിക്ക്   കുറച്ചു   മാസങ്ങൾക്ക്  മുൻപ്  കിട്ടി .
വയസ്സായ   ആ   മനുഷ്യൻ   സ്വന്തം   അനുഭവം   പറയുവാൻ   തുടങ്ങി .
ഞാൻ  വളരെ   കഷ്ട്ടപ്പാടുള്ള   ഒരു   പരിതസ്ഥിതിയിലയിരുന്നു .   ചില    രഹസ്യങ്ങൾ   അറിയുവാനായി   തീവ്രവാതികൾ    എന്റെ    മകനെ     തല്ലി.  ആ  പാവത്തിന്   ഒന്നും   അറിയില്ലായിരുന്നു . അന്ന്   കടയും    പൂട്ടി   ഞാൻ   മകനെയും   കൊണ്ട്   ആശുപത്രിയിലേക്ക്   പോയി .  മകന്   വേണ്ടി    കുറേ   മരുന്നുകൾ    വാങ്ങണമായിരുന്നു .  എന്റെ    കൈയിൽ   പണമില്ലയിരുന്നു.  തീവ്രവാതികളെ   ഭയന്ന്   ആരും   സഹായിക്കുവാനും    തൈയാറായില്ല.  എനിക്ക്    ഒരു    പ്രതീക്ഷയും    ഇല്ലായിരുന്നു . ഞാൻ   മനപ്രയസോത്തോടെ    ദൈവത്തെ   പ്രാർത്തിച്ചു.  സഹോദരാ–ദൈവം   എൻറെ   വിളി   കേട്ടു.   ഞാൻ   കടയിലേക്ക്   തിരിച്ചു   വന്നപ്പോൾ   പൂട്ട്‌   തുറന്നു   കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .  ഞാൻ   ഇല്ലാത്ത   സമയത്ത്   ആരോ   വന്നു   കട  പൊളിച്ചു  ഉള്ള   കുറച്ചു   സാധനങ്ങളും   കൊണ്ടുപോയി   എന്നാണ്   ആദ്യം   വിചാരിച്ചത് .  പക്ഷേ   ദൈവം   വന്നു   1000  രൂപയുടെ  ഒരു  നോട്ടു   എൻറെ   മേശപ്പുറത്തു   പഞ്ചസാര   ടപ്പിക്കടിയിൽ    വെച്ചിട്ട്   പോയിരുന്നു . അന്ന്   ആ   പണം   എനിക്ക്   എത്ര   വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു   എന്ന്   അറിയാമോ ?  തീര്ച്ചയായും  ദൈവം   ഉണ്ട് .  ഈ   പ്രദേശത്തു   ദിവസം   തോറും   ആളുകൾ  മരിക്കുന്നു .  പക്ഷേ   നിങ്ങൾ  എല്ലാവരും  സുരക്ഷിതമായി   മടങ്ങി   പോകുന്നു . പ്രിയപ്പെട്ടെവരെയും,  മക്കളെയും   കാണും . ഇപ്പോൾ   പറയു   ദൈവമില്ലെ ?
അന്നത്തെ   ദിവസം   ദൈവം   തന്നെയാ    എൻറെ   കട   പൊളിച്ചു    അകത്തു    വന്നു    പണം   തന്നു   എന്നെ   സഹായിച്ചത് .  ദൈവം   എല്ലാം   കാണുന്നു .  നമ്മെ   രക്ഷിക്കുന്നു .
ആ  കണ്ണുകളിൽ    കണ്ടത്   ഉറച്ച   ദൈവ   വിശ്വാസമായിരുന്നു .
15  ജോടി  കണ്ണുകൾ   മേജറെ   നോക്കി .അതിൽ   അവരോടു    മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള    സൂചന   കണ്ടു .
മേജർ  ചായക്കുള്ള    പണം   കൊടുത്ത്  ആ  വയസ്സനെ   കെട്ടിപ്പിടിച്ചു .  എന്നിട്ട്   അദ്ദേഹം   പറഞ്ഞു —ശരിയാണ്   തീര്ച്ചയായും   ദൈവം  ഉണ്ട് .  ചായ  വളരെ   നന്നായിരുന്നു .
ആ  15   ജോടി   കണ്ണുകളും  മേജരുടെ   കണ്ണുകൾ   നിറയുന്നത്   കണ്ടു .
നമ്മൾ   ആരുവേണമെങ്കിലും   ആരെയും    സഹായിക്കാൻ  ദൈവമാകാൻ   പറ്റും .  അതാണ്   സത്യം .

ഗുണപാഠം —-

-വിശ്വാസം   വളരെ   പ്രധാനമാണ് .  ദൈവം   നിലനില്ക്കുന്നു    എന്ന   ഉറച്ച   വിശ്വാസമുണ്ടെങ്ങിൽ   എവിടന്നോ   ആരുടെയോ   മുഖാന്തരം   അദ്ദേഹത്തിന്റെ  കാണുവാൻ   പറ്റാത്ത   കൈകൾ  നമ്മെ   സഹായിക്കും .

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Shanta Hariharan

Miracles of faith—–വിശ്വാസത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ

മൂല്യം —സത്യം
ഉപമൂല്യം —വിശ്വാസം

Image result for girl walking alone at night images

ഒരു  പെണ്‍കുട്ടി  സ്നേഹിതിയുടെ  വീട്ടിലേക്കു  പോയി . തിരിച്ചു  വരുമ്പോൾ  കുറച്ചു  വൈകി .ആ   സ്ഥലം  ഒരു  ചെറിയ  സമുദായക്കാർ  താമസിക്കുന്നതും , അവളുടെ   വീട്  അധികം  അകലെയല്ലാത്തതും  കൊണ്ട് അവൾക്കു  പേടി  തോന്നിയില്ല . പാതയിലൂടെ  നടന്നു  വരുമ്പോൾ  ഡയാനാ എന്ന  ആ പെണ്‍കുട്ടി  ഒരു  അപകടവും  സംപവിക്കാതിരിക്കാനായി  ഈശ്വരനോട്  പ്രാർത്ഥിചു   . പോകുന്ന  വഴിക്ക്  ഇരുണ്ടതും  എളുപ്പ  വഴിയുമായ  ഒരു  മൈതാനത്തിലൂടെ  നടക്കുവാൻ  തുടങ്ങി . പകുതി  ദൂരം  പോയപ്പോൾ  അവിടെ  ഒരാൾ അവളെ  നോക്കി  നില്ക്കുകയായിരിന്നു .അവൾ  അസ്വസ്ത്തയായി. ഈശ്വരനെ  പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ  തുടങ്ങി .
പെട്ടന്ന്  ഒരു  നിശബ്ദമായ  സുരക്ഷിതത്വം  അവളെ  ആവരണം  ചെയ്തപോലെ  തോന്നി .നടക്കുമ്പോൾ  കൂടെ  ആരോ  നടന്നു  വരുന്നതുപ്പോലെ  തോന്നി .ഒടുവിൽ  മൈതാനത്തിന്റെ   അവസാനം   വരുകയും  ആ മനുഷ്യനെ  കടന്നു  വീട്ടിൽ എത്തുകയും  ചെയ്തു .
പിറ്റേ  ദിവസം  പത്രത്തിൽ  ഒരു  പെണ്‍കുട്ടി  ആ മൈതാനത്തിൽ  ഇവൾ  കടന്നു  വന്നു  20 നിമിഷങ്ങൾക്ക്  ശേഷം  ബലാൽസംഗം  ചെയ്യപ്പെട്ടതായി  വായിച്ചു .  ഒരു സമയം  ആ പെണ്ക്കുട്ടിക്ക്  പകരം  തനിക്കാണ്  ഇത്  സംഭവിച്ചിരിന്നെങ്ങിലോ  എന്നോർത്തു  അവൾ  വികാരഭരിതയായി കരയുവാൻ  തുടങ്ങി .  ഈശ്വരനോട്  തന്നെ  രക്ഷിച്ചതിന്  നന്ദി  പറഞ്ഞു.  അതേ. സമയം  ആ  കുട്ടിയെ  സഹായിക്കുവാനായി   പോലിസ്  സ്റെഷനിലേക്ക്
പോകുവാനും  നിശയിച്ചു .
പോലിസ്  ഉദ്യോഗസ്ഥനോട്  വിവരങ്ങൾ  തുറന്നു  പറഞ്ഞു. അവിടെ.  നിരന്നു  നിൽക്കുന്ന.  ആളുകളിൽ  നിന്ന്. അയാളെ. അടയാളം  കാണിക്കാൻ  സമ്മതമാണോ ?  അവൾ  സമ്മതിച്ചു   ഉടനെ  ആ. മനുഷ്യനെ  അടയാളം  കാണിച്ചു . തന്നെ  തിരിച്ചറിഞ്ഞു  കഴിഞ്ഞു  എന്ന്   മനസ്സിലായതോടെ  അയാൾ  പൊട്ടി  കരഞ്ഞു  കൊണ്ട്  കുറ്റം  സമ്മതിച്ചു.
പോലിസ്  ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഡയാനയുടെ  ധീരതയെ  പ്രശംസിക്കുകയും  നന്ദി  പറയുകയും  ചെയ്തു .അവൾക്കു  വേണ്ടി  എന്ത്  സഹായമാണ്  ചെയ്യേണ്ടത്  എന്നും  ചോതിച്ചു .
ഡയാന പറഞ്ഞു —-എനിക്ക്  ആ  മനുഷ്യനോടു  ഒരു  ചോദ്യം  മാത്രം  ചോദിക്കണം .ജിജ്ഞാസയോടെ  അവൾ  ചോദിച്ചു  എന്ത്  കൊണ്ട്  അയാൾ  അവളെ  ഉപദ്രിവിച്ചില്ല ?
പോലിസ്  ഉദ്യോഗസ്ഥൻ  ചോദിച്ചപ്പോൾ  അയാൾ  പറഞ്ഞു.—ആ  കുട്ടി   ഒറ്റക്കായിരുന്നില്ല .  അവളുടെ  കൂടെ  രണ്ടു  ഭാഗത്തും  രണ്ടു.  ബലവാന്മാരായ  മനുഷ്യർ  നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .

ഗുണപാഠം —-

ഉറച്ച   വിശ്വാസം   വലിയ   വലിയ    മലകളെപ്പോലും   തട്ടി   മാറ്റും.  ഈശ്വരനിൽ   ഉറച്ച   വിശ്വാസം   ഉണ്ടെങ്കിൽ    അദ്ദേഹം   എല്ലാ   സങ്ങടങ്ങളിൽ   നിന്നും    നമ്മെ    രക്ഷിക്കും . ഏതു   ദുരിതം   വന്നാലും   നേരിടുവാനുള്ള   ആത്മധൈര്യം   തരുവാനായി   നാം   ഈശ്വരനോട്    എപ്പോഴും  പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Shopkeeper and boy—-കടക്കാരനും കുട്ടിയും

guru

 

മൂല്യം —സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം —-വിശ്വാസം

 

ഒരിക്കൽ  ഒരു  പാവപ്പെട്ട  കുട്ടി  വിശപ്പടക്കാൻ  ഒരു  തരി  ഭക്ഷണം  പോലും കിട്ടാഞ്ഞു അടുത്തുള്ള  ഒരു പഴക്കടയിൽ  നിന്ന്  ഒരു പഴം കട്ടു. ഭഗവാന്റ്റെ  ഭക്തനായ ആ  കൊച്ച് പകുതി  പഴം അവിടെയുള്ള  ഉണ്ടിയിൽ  ഇട്ടു . പകുതി  താനും  തിന്നു .കടക്കരാൻ  പഴം  കട്ടതിനു  കുട്ടിയെ  പിടിച്ചു . കുട്ടി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു .കടക്കാരന്  ആ നിഷ്കലങ്ങനായ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ  മനസ്സ്  വന്നില്ല .പക്ഷെ  കുട്ടിയെ  ഒരു  പാഠം  പടിപ്പിക്കുവാനായി  അമ്പലത്തിന്റ്റെ   ചുറ്റും  കുറച്ചു  പ്രാവശ്യം നടക്കുവാൻ പറഞ്ഞു . കുട്ടി അമ്പലത്തിന്റ്റെ ചുറ്റും  നടക്കുമ്പോൾ  ഭഗവാനും  കുട്ടിയുടെ  പുറകെ  നടക്കുന്നത് കണ്ട് കടക്കാരാൻ  ഞെട്ടിപ്പോയി .

അന്ന് രാത്രി  സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ  വന്ന് കടക്കാരനോട്  പറഞ്ഞു —–കട്ട  പഴത്തിൽ  ഒരു ഭാഗം  എനിക്കും  കിട്ടിയതു കൊണ്ട്  ഞാനും  കുറ്റം  ഏറ്റെടുക്കണം . അതു കൊണ്ടാണ്  ഞാനും  കുട്ടിയുടെ  പുറകെ  നടന്നത് .

 

ഗുണപാഠം —-ഭഗവാൻ  മക്കളുടെ  എളിമയും നിഷ്കളങ്ങതയും കാണുന്നു– -ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു .