What is Ego- അഹംഭാവം എന്നാൽ എന്താണ് ?

zen master

മൂല്യം —–അഹിംസ
ഉപമൂല്യം —–മന  സമാധാനം
ടാങ്ങ്   സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ   പ്രധാനമന്ത്രി   നല്ല   ഒരു   രാജ്യാധികാരിയും   സേനനായകനും   ആയിരുന്നു . അദ്ദേഹം   വളരെ   പ്രസിദ്ധനും , ധനികനും  ശക്തനും  ആയിരുന്നെങ്ങിലും   വളരെ  വിനയനും   ബുദ്ധമത  അനുയായിയും  ആയിരുന്നു  പലപ്പോഴും   അദ്ദേഹം  പ്രിയപ്പെട്ട  ജെണ്‍  മാസ്റെരെ  ചെന്ന്  കാണുകയും   പലതും   പഠിക്കുകയും   ചെയ്യുമായിരുന്നു .രണ്ടു   പേരും   നല്ല  സുഹൃത്തുക്കൾ   ആയിരുന്നു   അവിടെ  പ്രധാനമന്ത്രി  എന്നാ  സ്ഥാനത്തിനു   ഒരു  പ്രധാന്യമും  ഇല്ലായിരുന്നു .  ഒരു  ബഹുമാനപ്പെട്ട    ഗുരുവും  ഒരു  വിനീതനായ   ശിഷ്യനും  തമ്മിലുള്ള   ബന്ധമായിരുന്നു   അവരുടെ
ഒരു   ദിവസം   പതിവ്  പോലെ  പ്രധാനമന്ത്രി   ഗുരുവിനെ  കാണുവാൻ  വന്നു . അദ്ദേഹം   ചോദിച്ചു —- ഗുരോ   ബുദ്ധമത  പ്രകാരം  അഹംഭാവം  എന്നാൽ.  എന്താണ് ?

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Shanta Hariharan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s