ഒരു   വിലപ്പിടിച്ച   സാൽവ  

 

 

മൂല്യം——ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം ——വിവേചന   ബുദ്ധി

പണ്ടൊരിക്കൽ    ഒരു   രാജാവുണ്ടായിരുന്നു .അദ്ദേഹത്തിനു   മദ്യപാനം, ഭോഗാസക്ത  തുടങ്ങിയ   പല  ദുർഗുണങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം  പ്രധാനമന്ത്രിയോട്   പറയുമായിരുന്നു —ഒരാൾക്ക്‌   മനുഷ്യ   ജന്മം  അത്ര   എളുപ്പമായി   കിട്ടുകയില്ല . അത്   കൊണ്ട്   എല്ലാ    സുഖഭോഗങ്ങളോടെ   പരമാവധി   സുഖിച്ചു   ജീവിക്കണം .

shawl

പ്രധാനമന്ത്രി  നല്ല. മര്യാദയും വിവേകവും ഉള്ള  ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവിന്റ്റെ. അപരിഷ്കൃതവും  അപമാനകരവുമായ. പ്രവർത്തികളിൽ   വളരെ . ദുഖിച്ചു. അവസരം. കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ. രാജാവിനെ

ഉപദേശിക്കും  പക്ഷെ.  രാജാവ്  സുഖഭോഗങ്ങളിൽ

മതിമറന്നു  ശരിയും  തെറ്റും തിരിച്ചരിഞ്ഞിരിന്നില്ല.  ജനങ്ങളോടും

വളരെ. മോശമായും ക്രുരമായും പെരുമാറി. പ്രജകൾ. രാജാവിനെ  ഭയന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ എതിർക്കാനോ എന്തെങ്ങിലും അഭിപ്രായം പറയുവാനോ തുനിഞ്ഞില്ല.

ഒരു  ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ  ഏതോ ഒരു. കാര്യത്തിൽ  സന്തുഷ്ടനായ  രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിനു  വിലപ്പിടിച്ച  ഒരു

സാൽവ. സമ്മാനമായി. കൊടുത്തു. രാജദർബാറിൽ നിന്ന്  പുറത്തു  വന്നതും പ്രധാനമന്ത്രി  ആ സാലവ  മുക്ക് തുടക്കുവാന്‍  ഉപയോഗിച്ച്.

പ്രധാനമന്ത്രിയോട്. അസുയ തോന്നിയിരുന്ന. ഒരു  മന്ത്രി. ഇത്. കണ്ടു. ഉടൻ  രാജാവിന്റ്റെ . അടുക്കൽ  ചെന്ന് പറഞ്ഞു—-പ്രഭോ  ഇന്ന്  പ്രധാനമന്ത്രി  ഒട്ടും മര്യാദയില്ലാത്ത ഒരു. കാര്യം ചെയ്തു.

എന്ത്  ചെയ്തു?  രാജാവ് ചോദിച്ചു.

മന്ത്രി. പറഞ്ഞു—-  പ്രധാനമന്ത്രിയെ  ബഹുമാനിക്കാനായി  അങ്ങ് കൊടുത്ത സാൽവ. അദ്ദേഹം മുക്ക്ചീറ്റുവാൻ  ഉപയോഗിച്ച്.

രാജാവ് ഉടൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരാനായി കല്പ്പിച്ചു.  ഞാൻ തന്ന വിലപ്പിടിച്ച സാൽവയിൽ മുക്ക് ചീറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധൈര്യമാണ്?എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണോ?

പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ മര്യാദയോടെ

പറഞ്ഞു—-ഞാൻ അങ്ങ്  കാണിച്ച  മാതൃകയാണ്  പിന്തുടരുന്നത്.

എന്ത്?  ഞാൻ  ഇത്  പോലെ  അപമര്യാദ  കാണിക്കുവാൻ  പടിപ്പിച്ചുവോ?  എങ്ങിനെ?

പ്രധാനമന്ത്രി  പറഞ്ഞു—–പ്രഭോ  താങ്ങൾക്ക്‌  ഈ  സാൽവയെക്കാൾ  കുടുതൽ  വിലപ്പിടിച്ച  ഒരു  മനുഷ്യ  ജീവിതം കിട്ടയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ  അങ്ങ്  ആ  ജീവിതം ലൌകികസുഖഭോഗങ്ങളിൽ  ചിലവഴിക്കുന്നു.  സദാചാരവും ന്യായവും ഇല്ലാത്ത  ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതാണ്‌  എന്നെയും സാലവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുവാൻ  പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി  നേരില്‍ തന്നെ  അടിച്ചു. രാജാവിനു  സ്വന്തം തെറ്റ്  മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റ്റെ  ജീവിതവും രാജ്യവും നല്ലതായി  മാറി.

ഗുണപാഠം-

നല്ലതും  ചീത്തയും  തിരിച്ചറിയുവാൻ  പഠിക്കുക.ഇത്കുട്ടികളെയും  ചെറുപ്പത്തിലെ. പഠിപ്പിച്ചാൽ   അവർ  വിവേകമുള്ള

നല്ല. പൌരന്മാരായി  തീരും.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Shanta Hariharan

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s