Giving when it counts-     കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനു വിലയുണ്ട്‌

 

മൂല്യം —–സ്നേഹം,    ശരിയായ   പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം —-അനുകമ്പ ,   വേണ്ടസമയത്ത്   ചെയ്യുന്ന   സഹായം

 

പല   വർഷങ്ങൾക്കു    മുന്മ്പു  ഞാൻ   ഒരു    ആശുപത്രിയിൽ    സന്നദ്ധ   സേവകനായി     ജോലി    ചെയുന്ന    സമയത്ത്    ഒരു    ചെറിയ    പെണ്കുട്ടിയെ    പരിചയപ്പെട്ടു . അവൾക്കു    ഒരു    അപൂർവവും    ഗുരുതരവുമായ    രോഗമായിരുന്നു   5  വയസ്സ്    പ്രായമുള്ള    അവളുടെ    സഹോദരന്റ്റെ   രക്തം   കെയറ്റിയാൽ    മാത്രമേ    അവൾ   രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ .  ഈ    സഹോദരൻ   അതെ    മാരക   രോഗം   പിടിപ്പെട്ടു അത്ഭുതകരമായി     അതിൽ   നിന്ന്    രക്ഷപ്പെട്ടു  അത്  കൊണ്ട്    രോഗത്തെ   എതിര്ക്കുവാനുള്ള   പ്രതിരോധ ശക്തി   കിട്ടിയവനായിരുന്നു

ഡോക്ടർ     കൊച്ചിനെ    വിളിച്ചു    ചേച്ചിയുടെ   രോഗത്തെ   ക്കുറിച്ച്    വിശദമായി   പറഞ്ഞു   സഹോദരിക്ക്    രക്തം    കൊടുക്കുവാൻ    സമ്മതമാണോ    എന്ന്    ചോദിച്ചു .

കുട്ടി   ഒന്ന്   സംശയിച്ചത്   ഞാൻ   കണ്ടു .  പിന്നെ   ഒരു   ദീര്ഖശ്വാസം   വലിച്ചിട്ടു   പറഞ്ഞു .ശരി    അത്   അവളെ   രക്ഷപ്പെടുത്തും   എങ്കിൽ    ഞാൻ   രക്തം    കൊടുക്കാം .

രക്ത നിവേശനം    നടന്നു   കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ     അവൻ    ചേച്ചിയുടെ    അടുത്ത    കിടക്കയിൽ    കിടന്നു    പുഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു .   കുറെ   കഴിഞ്ഞപ്പോൾ    സഹോദരിയുടെ    നിറം    തെളിഞ്ഞു   അവന്റ്റെ     മുഖം     മങ്ങുവാൻ     തുടങ്ങി . അവൻ     വിറയ്ക്കുന്ന    ശബ്ദത്തിൽ      ഡോക്ടറോട്      ചോദിച്ചു .——ഞാൻ      ഇപ്പോൾ      തന്നെ      മരിക്കുമോ ?

വളരെ    ചെറിയ    കുട്ടിയായത്   കൊണ്ട്     അവൻ    ഡോക്ടറെ      തെറ്റുധരിച്ചു .  സഹോദരിയെ   രക്ഷിക്കാൻ     അവന്റ്റെ      മുഴുവൻ      രക്തവും     കൊടുക്കേണ്ടി   വരും     എന്ന്         വിചാരിച്ചു .

 

ഗുണപാഠം ——-

മനസ്സിനു    ഒരിക്കലും     സങ്ങടമില്ല     എന്ന്     വിചാരിച്ചു    സ്നേഹിക്കുക .   പണത്തിനു    വേണ്ടിയല്ല    ജോലി    ചെയ്യുന്നത്     എന്ന്       വിചാരിചു    ജോലി    ചെയ്യുക  .   ആരും     ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല      എന്ന്   വിചാരിച്ചു         നൃത്തം       ചെയ്യുക

http://saibalsanskaar.wordpress.com

ശാന്ത    ഹരിഹരൻ .

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s