Faith  and  determination- വിശ്വാസവും  ദൃഢനിശ്ചയവും 

Determination
മൂല്യം ——ശരിയായ പരുമാറ്റം 


ഉപമൂല്യം — വിശ്വാസവും  ദൃഢനിശ്ചയവും 


വളരെ  ഇരുണ്ട  ഒരു  രാത്രി .  ശക്തമായ  കാറ്റു  വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു .  കൊടുങ്കാറ്റിനുള്ള  എല്ലാ  സാധ്യതയും  ഉണ്ടായിരുന്നു  വീട്ടിൽ  .ഖദിജ  മുന്ന്  കുട്ടികളുമായി  ഒരു  പഴയ  വിരിയിൽ  ഇരുക്കികയായിരുന്നു.  ഇടയ്ക്കിടെ  കുട്ടികൾ  ശ്രദ്ധിക്കാതെ  ജനാലിലൂടെ  പുറത്തു നോക്കി .

ഭർത്താവ്  വരുന്നതിനു  മുൻപ്  കൊടുങ്കാറ്റു  വരുമോ  എന്ന്  ശങ്കിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു .  അപ്പോഴേക്കും  വാതിൽ  തുറക്കുന്ന  ശബ്ദം  കേട്ടു.  പെട്ടെന്ന്  എണീറ്റു. കുട്ടികളോട്  അച്ഛനെ  ചെന്നു  കാണാൻ  പറഞ്ഞു 


അമ്മെ  അച്ഛൻ  ഞങ്ങൾക്ക്  ഭക്ഷണം  കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ? എന്ന്  ഇളയ  കൊച്ചു  ചോദിച്ചു  അച്ഛനോട്  ഇപ്പോൾ  ഒന്നും  ചോദിക്കരുത്  അച്ഛൻ  ആകെ  തകർന്നിരിക്കയാണ്  എന്ന്  പറഞ്ഞു

.  സ്വന്തം  സങ്കടം  ഉള്ളിലൊതുക്കി  ഒരു  പുഞ്ചിരിയോടെ  ഭർത്താവിനെ  സ്വീകരിച്ചു .  ഭർത്തവ്  ഏതാനും  റൊട്ടി  കഷ്ണങ്ങളും  കുറച്ചു  ചീസും  കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു  അവൾ  വളരെക്കാലം  ഉപയോഗിച്ച് തുകൊണ്ട്  മങ്ങിയ  പഴയ  തട്ടുകളിൽ    റൊട്ടി  കഷ്ണങ്ങൾ  വിളമ്പി  കൊടുത്തു. 
കുട്ടികൾ  മധുരപലഹാരങ്ങളും  കളിപ്പാട്ടങ്ങളും  സ്വപ്നം  കണ്ടുകൊണ്ടു  ഉറങ്ങിപ്പോയി .

 ഖദിജ  ഭർത്താവിനോട്  വളരെ  ഉത്സാഹത്തോടെ  സംസാരിച്ചു

.ഭർത്താവ്  വളരെ  വെറുപ്പോടെ  പറഞ്ഞു —-കൊല്ലം  അവസാനിക്കാറായി .  എനിക്ക്  ഇനിയും  ഒരു  ജോലിയും  കിട്ടിയിട്ടില്ല . നമ്മുടെ  കൈയിലുള്ള  പണം  മുഴുവൻ    തീർന്നു . ഒരു മാതിരിയുള്ള  സാധനങ്ങൾ  ഒക്കെ  വിറ്റു.  ഇനി  വിശപ്പ്    മാറ്റാൻ    എന്ത്  ചെയ്യും ?


ഭാര്യ  പറഞ്ഞു —

ഇപ്പോൾ  നമുക്ക്  വേണ്ടത്  വിശ്വാസവും  ദൃഢനിശ്ചയവുമാണ് .അതാണ്  സന്തോഷത്തിനുള്ള  താക്കോൽ .


ഭർത്താവ്  പറഞ്ഞു ——

എന്ത്  നല്ലതും    സന്തോഷവുമാണ്  നമ്മുടെ    വിശ്വാസം  കൊണ്ട്  വന്നുട്ടുള്ളത്?  കുട്ടികൾ  പട്ടിണി  കിടക്കുന്നു  കീറിയ  വസ്ത്രങ്ങൾ  ധരിക്കുന്നു

.ഈ  വിശ്വാസമാണ്  നമ്മെ  സുഖജീവിതത്തിൽ  നിന്ന്  ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക്    കൊണ്ട്  വന്നുട്ടുള്ളത്.
ഖദിജ    ഭർത്താവ്    പറയുന്നതിനെ  തടുത്ത്‌  നടുക്ക്  കയറി  പറഞ്ഞു —-എന്ത് വിധ  സുഖജീവിതമായിരുന്നു  നമ്മുടെത്?  ഏതു  വിധത്തിലാണ്  ചൂതാട്ടം  കൊണ്ട്  കിട്ടുന്ന  പണം  കൊണ്ട്  കുടുംബം  പുലർത്തുന്നത്  ശരിയാകും ? അള്ളാ  ഒരു  മുസ്ലിമിന്  ചൂതാട്ടം  നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു .നമ്മൾ  കഴിക്കുന്ന  ഭക്ഷണവും  ധരിക്കുന്ന  വസ്ത്രവും  നമ്മെ  തീയിൽ  ചാടിക്കും  എന്നറിഞ്ഞു  കൊണ്ട്  എങ്ങിനെ    സന്തോഷിക്കാനാ ? നമ്മുടെ  നേട്ടം  ബാക്കിയുള്ളവരെ  നഗ്നരും  പട്ടിണി  കിടക്കുന്നവരും  ആക്കി  തീർത്തു.  

     ഖദിജ  നീ  പറയുന്നത്    ശരിയാണ്

.  അതുകൊണ്ടാണ്    ഞാൻ  ചൂതാട്ടം  വേണ്ടെന്നു  വെച്ചത് .  നമുക്ക്  അതുകൊണ്ടു  നേട്ടമൊന്നും  ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും      കുഴിയിൽ  നിന്ന്  എന്നെ  രക്ഷിച്ചതിനു  നിന്നോട്  നന്ദി  പറയുന്നു .എന്നെ  നേർവഴിക്കു  കൊണ്ടുവന്നതിൻറ്റെ  എല്ലാ  പ്രശംസയും  അള്ളാവിനാണ് .പക്ഷെ  ദാരിദ്ര്യം  വളരെ  മോശവും  ആവശ്ക്യത  വളരെ  നാണക്കേടുമാണ് .സഹിക്കാൻ    പറ്റാത്തതുമാണ് .


ഇത്  കേട്ട്  ഖദിജ  ഭർത്താവിനെ  സമാധാനിപ്പിച്ചു . ഹസ്സൻ —-ഇത്  താർക്കാലികമാണ്  ഓരോ  കഷ്ടതയുടെ  പിന്നിലും  ഒരു  സമാധാനം  ഉണ്ടാവും  എന്ന്  അള്ളാ  പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .ഇനി  വരാൻ      പോകുന്ന  ജീവിതം  യാഥാർത്ഥവും  നല്ലതും  ആയിരിക്കും.  ഇനിയും  ആശിക്കാൻ  .ഭാവിയിൽ  നല്ല  പ്രവർത്തികൾ  ചെയ്തു  ജീവിതം  സുരക്ഷിതമാക്കണം . കഴിഞ്ഞു  പോയതിനെ  കുറിച്ച്  ദുഃഖിക്കരുത്

.മാപ്പു  കിട്ടാനായുള്ള    വഴി  കാട്ടിയ  അള്ളാവിനോട്  നന്ദി  പറയണം .ക്ഷമയോടുകൂടി  കഷ്ടപ്പാടുകൾ  സഹിക്കാനും  അള്ളാവിനെ  അനുസരിക്കുന്ന  ആൾ  സന്തോഷത്തിനു  അർഹനാണ് .


ഖദിജ  എനിക്ക്  വിശ്വാസമില്ലായ്കയില്ല.

 പക്ഷെ  കഷ്ടപ്പാടുകൾ  എന്ന  ചൈത്താൻ  എന്നെ  പിന്നെയും  തെറ്റ്  ചെയ്യുവാൻ  പ്രേരിപ്പിക്കുമോ  എന്ന് ഭയം  തോന്നുന്നു.


ഇപ്പോഴും  എന്റ്റെ  കല്യാണമോതിരം  ഉണ്ട്.  ഖദിജ  പറഞ്ഞു–
നാളെ  ഞാൻ  അത്  വിൽക്കും. കുറച്ചു  നാളെത്തേക്കുപണമുണ്ടാകും. അള്ളാ നമ്മെ സഹായിക്കും. താമസിയാതെ  നിങ്ങൾക്ക്‌  ഒരു  ജോലി  കിട്ടും.അള്ളാ  കരുണ  കാണിക്കും.  വിശ്വസിക്കുന്നവരെ  ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നിങ്ങളുടെ  ഭാവി  പ്രകാശമയമായിരിക്കും.
ഹസ്സൻ. ഒരു  നെടുവീർപ്പോടെ. പറഞ്ഞു—അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ  ഞാൻ  നിന്നെ  വിശ്വസിക്കുന്നു.  പക്ഷെ.

  കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ  പുറകെ  എന്ത്  ഭാഗ്യമാണ്  ഉള്ളത് ?


  ഹസ്സൻ-‘-അവൾ  കരഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക്  ഖുറാനിലെ  വരികൾ  അറിയില്ലേഭയംവിശപ്പ്, ധനനഷ്ടം, ജീവൻനഷ്ടം എന്ന്  എല്ലാവിധ  നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കും. പക്ഷെ  ക്ഷമയുള്ളവർക്കു  നല്ലതു  വരും.
പക്ഷെ  എന്നാണ്    കഷ്ടപ്പാടുകൾ  അവസാനിക്കുകഅവൻ  ചോദിച്ചു.


നമ്മൾ  പരീക്ഷയിൽ  ജയിക്കുമ്പോൾ.പ്രാർത്ഥനനേർമ്മ അള്ളാവിൽ  വിശ്വാസം  എന്നിവകൊണ്ട്നമ്മൾ  വിജയിക്കും.


ദമ്പദികൾ  വർത്തമാനം  നിറുത്തി  ഉറങ്ങുവാൻ പോയി.വെളുപ്പാന്കാലത്തു  രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഖദിജ  പ്രാതൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ  പോയി.  ഭർത്താവ്  ഖുറാൻ  വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.കുട്ടികൾ  എണീറ്റുവന്നു.

അമ്മ  അവർക്കു  ചായ  കൊടുത്തു.  ഒരു  കുട്ടി  റൊട്ടി  ചോദിച്ചു. പിന്നെ  പറഞ്ഞു  അവൻറ്റെ  കൂട്ടുകാരനും  സഹോദരങ്ങളും ദിവസവും രാവിലെ  മുട്ടയും വെണ്ണയും കഴിക്കുന്നു.
അമ്മ  സങ്കടത്തോടെ  പുഞ്ചിരിച്ചു  കൊണ്ട്  പറഞ്ഞു—-അള്ളാ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ  നിനക്കും നാളെ  വേണ്ടത്. കിട്ടും.
എന്തിനു  അള്ളാ  ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ  എന്ന്  പറയുന്നത്കുട്ടി  നിഷ്കളങ്കതയോടെ  ചോദിച്ചു.
അമ്മ  മറുപടി  പറഞ്ഞു—–

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ  അള്ളാവാണ്  നമുക്ക്  എല്ലാം  തരുന്നത്. നമ്മെ  ജോലി  ചെയ്യുവാൻ  സഹായിക്കുന്നു.  അദ്ദേഹത്തിന്  ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ  നമുക്ക്  ശ്വസിക്കാൻ  പോലും  സാധിക്കില്ല.
അമ്മെ  അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ  അള്ളാ  നമുക്ക്  പ്രാതലിനു മുട്ടയും  റൊട്ടിയും  തരുമോ?
തരും  മോനെ  അള്ളാവിൻറ്റെ  ഇഷ്ടപ്രകാരം  അത്  സംഭവിക്കും.

ഭാര്യ  പറയുന്നത്. മുഴുവൻ  കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഹസ്സന്‍.


അവളുടെ. ഉറച്ച  വിശ്വാസം. കണ്ടു  അയാൾ. അഭുതപ്പെട്ടു.  അയാൾക്കും വിശ്വാസവും  ആശയും. വന്നു.  വരാൻ  പോകുന്ന  നല്ല  ദിവസങ്ങളെ  കുറിച്ച്  കുട്ടികളോട്  സംസാരിച്ചു.  അള്ളാ  ഒരു  ജോലി  കിട്ടാൻ  സഹായിക്കും എന്നുംപറഞ്ഞു.ജോലി  കിട്ടിയതും കുട്ടികൾക്ക്മധുരപലഹാരങ്ങളും പഴങ്ങളും  വാങ്ങാം എന്ന്  പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ  വാതിൽക്കൽ  ആരോ  മുട്ടി.
  നേരത്ത്  ആരായിരിക്കും  എന്ന്  ആലോചിച്ചു  ഹസ്സൻ  ചെന്ന്  നോക്കി. തിരിച്ചു  വന്നപ്പോൾ  അയാളുടെ  മുഖം  സന്തോഷം  കൊണ്ട്  വികസിച്ചിരുന്നു.

ഇത്. കണ്ടു. ഭാര്യ  പറഞ്ഞു—-

ഹസ്സൻ  നമ്മുടെ  പരീക്ഷണം  അവസാനിച്ചു  എന്ന്  തോന്നുന്നു.


വികാരം  കൊണ്ട്  ഇടറിയ  ശബ്ദവുമായി  അയാൾ  ഉത്തരം  പറഞ്ഞു–
ശരിയാണ്  എന്റ്റെ  പ്രിയപ്പെട്ട  ഭാര്യയെ  അള്ളാ  നമ്മുടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും  അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്.ഇത്  നിൻറ്റെ
ക്ഷമയുംപരിശ്രമവും,വിശ്വാസവുംകൊണ്ടാണ്.


ഒരു  ചൊല്ലുണ്ട്—-

ഒരു  നല്ല  സ്ത്രീ  1000  ആണുങ്ങളേക്കാൾ  ശക്തിയുള്ളവളാണ്.അള്ളാവിൻറ്റെ  ആഗ്രഹവും നിൻറ്റെവിശ്വാസവും  കാരണം  നമ്മുടെ  കഷ്ടപ്പാടുകൾ  എല്ലാം  തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.


അത്  ഹാജി  സാഹേബിൻറ്റെ  ആളായിരുന്നുവോ?


ഇല്ല  ഹാജി  സാഹേബ്  തന്നെ.അദ്ദേഹം  വ്യാപാരം  നോക്കി  നടത്താൻ  ഒരു  നല്ല  ആളെ  നോക്കുകയായിരുന്നു.

അപ്പോളാണ്  നമ്മുടെ  സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും  എന്റ്റെ  പഴയ  അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും കേട്ടത്.  അള്ളാ  അദ്ദേഹം.മൂലം  നമ്മുടെ  കഷ്ടതകൾ  തീർത്ത്  ആശ  നൽകിയിരിക്കുന്നു.  അള്ളാ  ഉറച്ച  വിശ്വാസികളെ  രക്ഷിക്കുന്നു.  ഇപ്പോൾ  ഞാൻ പുതിയ  ജന്മം  എടുത്തപ്പോലെ  വളരെ  പരിശുദ്ധനായി  തോന്നുന്നു.

ഗുണപാഠം—


വിശ്വാസവും, ദൃഡനിശ്ചയവും  എപ്പൊഴും വിജയിക്കും.നാം പരമാവധി. ശ്രമിക്കുക.  ബാക്കി  ദൈവത്തിനു  വിട്ടു  കൊടുക്കുക.  നമക്ക്  ഏറ്റവും  നല്ലതു  എന്താണ്  അദ്ദേത്തിനു  അറിയാം.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s