ക്ഷമിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌ (Good to forgive)

 

മൂല്യം —–ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം——ക്ഷമിക്കുക

ഒരു  മനുഷ്യൻ  വലിയ നല്ല  ഭംഗിയുള്ളതും  ധാരാളം  പഴമരങ്ങൾ  ഉള്ളതുമായ  ഒരു  വീട്  വാങ്ങി . അടുത്തു  തന്നെ  വളരെ അസൂയക്കാരനായ ഒരാൾ  ഒരു പഴയ  വീട്ടിൽ  താമസിച്ചിരുന്നു . അയാൾ  നിരന്തരം  വേലിയിലൂടെ ചവറുകൾ  ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ  മിറ്റത്തു ഇടുകയും  പല  വൃത്തികെട്ട  പണികൾ  ചെയ്‌തും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസമാധാനം  ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു .

ഒരു  ദിവസം  ഈ  നല്ല  മനുഷ്യൻ  മിറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ  അവിടെ  കുറെ  ചവറു കണ്ടു .ഒരു  ബക്കറ്റ്  എടുത്ത്  അത്  മുഴുവൻ വാരി  കളഞ്ഞു . ബക്കറ്റ്  നല്ലവണ്ണം  കഴുകി  വൃത്തിയാക്കി . അതിൽ  വലുതും  നല്ല  സ്വാദുള്ളതുമായ  ആപ്പിളുകൾ  നിറച്ചു  അയൽവാസിയുടെ  വാതിൽക്കൽ  ചെന്ന്  മുട്ടി. ഇപ്പോൾ  വലിയ  ഒരു  വഴക്കു  പ്രതീക്ഷിച്ചു  വാതിൽ  തുറന്ന അയൽവാസിയുടെ  കൈയിൽ ബക്കറ്റ്  നിറയെ ആപ്പിളുകൾ കൊടുത്ത്  കൊണ്ട്  ഇദ്ദേഹം  പറഞ്ഞു —–” നല്ലതു  കൊണ്ട്  നിറഞ്ഞ  ആളുകൾ  അത്  മറ്റുള്ളവരുമായി  പങ്കു  വെക്കും .

ഗുണപാഠം —–

നമ്മുടെ  നല്ല  ഗുണങ്ങളും  നല്ല  പെരുമാറ്റവും  മറ്റുള്ളവരിൽ  നിന്ന്  നമ്മെ    വ്യത്യസ്തരായി കാണിക്കും. നമ്മെ  ഉപദ്രവിക്കുകയും  ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും  ചെയ്യുന്നവരെ  പോലും ക്ഷമിക്കുകയും  സ്നേഹിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ  ജീവിതത്തിൽ  സമാധാനവും  ശാന്തിയും സ്നേഹവും  കിട്ടും.

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

Shantha Hariharan

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s