“Try  your  best  and  at  last  you  will  succeed .Never  give up .”

 

      മൂല്യം —– ശുഭചിന്ത

      ഉപമൂല്യം ——പരിശ്രമം

 

ഒരു  കൊച്ചു  തവള  ഒരു  വയലിൽ  അവിടെയയും  ഇവിടെയും  ചാടി  കളിക്കുകയായിരുന്നു . ഒടുവിൽ  ധാന്യപ്പുരയിൽ  കെയറി  നിരീക്ഷിക്കുവാൻ  തീർച്ചയാക്കി .

കുറച്ചു  അശ്രദ്ധയും  കുറച്ചു  ജിജ്ഞാസയും  കാരണം അവിടെയുള്ള  പകുതി  വരെ  നിറഞ്ഞിരുന്ന  ഒരു  പാൽ  പാത്രത്തിൽ  ചെന്ന്  ചാടി .നീന്തി  മുകളിൽ കെയറുവാൻ  ശ്രമിച്ചു .പക്ഷെ  പാത്രം വളരെ  ആഴമുള്ളതും  അതിന്റെ വശങ്ങൾ. നല്ല  പൊക്കമുള്ളതും  ആയതുകൊണ്ട്  താവളക്കു  മുകളിൽ  കെയറുവാൻ  പറ്റിയില്ല . തന്റെ  പിന്നം  കാലുകൾ  നല്ലവണ്ണം  നീട്ടി  മുകളിലേക്ക്  ചാടുവാൻ  ശ്രമിച്ചു . പാലിൽ  തന്നെ  വീണു .

 പക്ഷെ  ആ  കൊച്ചു  തവള  വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ  തയ്യാറയിരുന്നില്ല .അവൻ  വീണ്ടും  വീണ്ടും  ചവിട്ടി  ചാടി കൊണ്ടിരുന്നു .ഇങ്ങിനെ  തുടർന്ന്  ചെയ്തു  മുഴുവൻ  പാലും  കടഞ്ഞു . പാലിൽ നിന്ന്  പന്ത് പോലെ  നല്ല കെട്ടിയുള്ള  വെണ്ണ  പൊന്തി  വന്നു .തവള  ആ  വെണ്ണയുടെ  മുകളിൽ  കെയറി  പുറത്തേക്കു  ചാടി .

  ഗുണപാഠം ——–

 തുടർന്നുള്ള  പരിശ്രമം  വിജയത്തിലേക്കു  നയിക്കും.  ജീവിതത്തിൽ  ഒരിക്കലും  തളർന്നു  പോകരുത് .

  ശാന്ത  ഹരിഹരൻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s