കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ – When the wind blows

 

” Faith  is  the  foundation  for  our  mental  strength  and  right  attitude .When  we  are  mentally  strong  we  can  sleep  when  the  wind  blows  through  our  life .”

കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ

മൂല്യം —-സമാധാനം

ഉപമൂല്യം —- വിശ്വാസം

പണ്ടൊരു  കർഷകന്  അറ്റലാന്റിക്  സമുദ്രതീരത്തു  ഒരു  നിലമുണ്ടായിരുന്നു . അവിടെ  ജോലിക്കായി  ആൾ  വേണമെന്ന്  തുടർന്ന്  പരസ്യം  കൊടുത്തു  കൊണ്ടിരുന്നു . പക്ഷെ സമുദ്രതീരത്ത്  ജോലി  ചെയ്യുവാൻ  ആർക്കും  ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു . സമുദ്രത്തിൽ  ഉണ്ടാകുന്ന  കൊടുംകാറ്റ്  അവിടെയുള്ള  കെട്ടിടങ്ങളേയും  കൃഷിയെയും  നശിപ്പിക്കുന്നതോർത്ത്‌  എല്ലാവരും  പേടിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ  മെലിഞ്ഞ  ശരീരമുള്ള ഒരു  മദ്യവയസ്‌ക്കൻ  കർഷകനെ  സമീപിച്ചു .

” നിങ്ങൾ  ഒരു  നല്ല  കര്ഷകനാണോ? ——-കർഷകൻ  ചോദിച്ചു .

” കാറ്റു  വീശുമ്പോൾ  എനിക്ക്  നല്ലവണ്ണം  ഉറങ്ങുവാൻ  സാധിക്കും .”—- വന്ന  ആൾ  പറഞ്ഞു .

ആ  ഉത്തരം  കേട്ട്  കര്ഷകന്  കുഴപ്പം  തോന്നിയെങ്കിലും  സഹായത്തിനു  ഒരാൾ  വേണമല്ലോ  എന്നോർത്തു  അയാളെ  ജോലിക്കു  വെച്ചു.

ആ  ചെറിയ  മനുഷ്യൻ  രാവും  പകലും  വയലിൽ  ജോലിയെടുത്തു . കര്ഷകന്  അയാളുടെ  ജോലി  വളരെ  ഇഷ്ട്ടപെട്ടു .

ഒരു  ദിവസം  രാത്രി  കൊടുംകാറ്റ്  വീശുവാൻ  തുടങ്ങി .ആ  ശബ്ദം  കേട്ട്  കർഷകൻ  ചാടി  എണീറ്റു. ഒരു റാന്തലും  പിടിച്ചു  വേഗം  അടുത്ത  വീട്ടിൽ  കിടന്നുറങ്ങുന്ന  ജോലിക്കാരന്റെ  അടുത്തെത്തി  അയാളെ  കുലുക്കി  ” വേഗം  എണീക്കു. കൊടുംകാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. “എല്ലാം  അടിച്ചു  പോകുന്നതിനു  മുൻപ്  സുരക്ഷിതമായി  അടച്ചു  വെക്കൂ.

ആ  ചെറിയ  മനുഷ്യൻ  കിടക്കയിൽ  ഒന്ന്  തിരിഞ്ഞു  കിടന്നു  കൊണ്ട്  വളരെ  ഉറപ്പോടെ  പറഞ്ഞു —–“സർ  കൊടുംകാറ്റ്  വീശുമ്പോളും  എനിക്ക്  സുഖമായി  ഉറങ്ങുവാൻ  സാധിക്കും .”

അവന്റെ    ഉത്തരം  കേട്ട്  കര്ഷകന് ദേഷ്യം  തോന്നി . ഉടൻ  തന്നെ  അയാളെ  ജോലിയിൽ  നിന്ന്  നീക്കണം എന്ന്  തോന്നിയെങ്കിലും  അതിനു  മുൻപ്  വയലിൽ  ചെന്ന്  നോക്കാൻ  തീർച്ചയാക്കി .ചെന്ന്  നോക്കിയപ്പോൾ  അത്ഭുദപ്പെട്ടുപോയി . നെല്ലും  വൈക്കോലും. എല്ലാം  സുരക്ഷിതമായി. ഷെഡിനുള്ളിൽ  വെച്ച്  ടാർപോളിൻ  കൊണ്ട്  മൂടിയിരുന്നു .  പശുക്കളെ തൊഴുത്തിലും  കോഴികളെ  കുണ്ടിലും  ഇട്ടു  വാതിലുകൾ  അടച്ചിരുന്നു . ഷെഡിന്റെ  ഷട്ടറുകൾ  സുരക്ഷിതമായി  അടച്ചു  പൂട്ടിയിരുന്നു .അപ്പോഴാണ്  തന്റെ  ജോലിക്കാരൻ  പറഞ്ഞതിന്റെ  അർത്ഥം  മനസ്സിലായത് .കൊടുംകാറ്റിനെ  കുറിച്ച്  ചിന്തിക്കാതെ  കർഷകനും  സുഖമായി  ഉറങ്ങുവാൻ  പോയി .

ഗുണപാഠം ——

മനസ്സു  കൊണ്ടും  ശരീരം. കൊണ്ടും  ആധ്യാത്മികമായും  നാം  തയ്യാറാണെങ്കിൽ  ഒന്നുകൊണ്ടും  പേടിക്കാനില്ല  . നല്ല  മനോധൈര്യവും  ആത്മവിശ്വാസവും. ഉണ്ടെങ്കിൽ  ഏതു  കൊടുംകാറ്റ്  വീശിയാലും  സുഖമായി  ഉറങ്ങുവാൻ  സാധിക്കും .അതായതു  ഏതു  പരിതഃസ്ഥിതിയെയും  നേരിടുവാൻ  പറ്റും.

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s