മാലിന്യ വണ്ടിയുടെ നിയമം The law of the garbage truck

 

മൂല്യം —-ശരിയായ  സമീപനം

ഉപമൂല്യം —-മനോഭാവം

 

ഒരു  ദിവസം  ഞാൻ  ടാക്സിയിൽ  വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്  യാത്രയായി  ഞങ്ങൾ  ശരിയായ  പാതയിലൂടെ  പോകുകയായിരുന്നു . പെട്ടെന്ന്  ഒരു  കറുത്ത  വണ്ടി  പാർക്കിംഗ്  സ്ഥലത്തിൽ  നിന്ന്  ഞങ്ങളുടെ  വണ്ടിയുടെ  മുൻപിൽ  വന്നു . ഞങ്ങളുടെ  കാർ ഡ്രൈവർ  ഉടൻ  ബ്രേക്ക്  ചവിട്ടി  . ഇഞ്ചോളം  ഇടവിട്ട്  വണ്ടി  കുലിങ്ങി നിന്നു.

ആ  വണ്ടിയുടെ  ഡ്രൈവർ  തല  പുറത്തു  നീട്ടി  ചമ്മട്ടി  കൊണ്ട്  അടിച്ചപോലെ  അലറുവാൻ  തുടങ്ങി . ഞങ്ങളുടെ  ടാക്സിഡ്രൈവർ  ഒന്ന്  പുഞ്ചിരിച്ചു  കൈയാട്ടി. അയാൾ  ശരിക്കും  വളരെ  സ്നേഹഭാവത്തിലായിരുന്നു .

ഞാൻ  ചോദിച്ചു —–എന്ത്  കൊണ്ട്. അങ്ങിനെ  ചെയ്തു ? ആ  മനുഷ്യൻ  ഏറെക്കുറെ  കാർ  ഇടിച്ചു  നമ്മളെ  ആശുപത്രിയിൽ  ആക്കുമായിരുന്നു . ഈ  സമയത്തു  എന്റെ  ടാക്സി  ഡ്രൈവർ  പറഞ്ഞതിനെ  ഞാൻ  ഓർമ്മിക്കുന്നു.

” മാലിന്യ  വണ്ടിയുടെ  നിയമം .”—–ഡ്രൈവർ  വിശദീകരിച്ചു .—–പല  ആളുകളും  മാലിന്യ  വണ്ടി  പോലെ    വെറുപ്പ് ,  ദേഷ്യം ,  നിരാശ  എന്നി  ചപ്പു  ചവറുകൾ  ചുമന്നു  കൊണ്ട്  ഓടി  നടക്കുന്നു.  അവരുടെ  മാലിന്യങ്ങൾ  കുന്നു  കൂടുമ്പോൾ. അവയെ  കളയുവാൻ  ഒരു  സ്ഥലം  തിരയുന്നു . ചിലപ്പോൾ  അത്  നിങ്ങളുടെ  മേലായിരിക്കും .അത്  കാര്യമാക്കേണ്ട . പുഞ്ചിരിച്ചു  കൊണ്ട്  അവർക്കു  കൈയാട്ടി , നന്മ  നേർന്നു  കൊണ്ട്‌  മുന്നോട്ടു  പോകണം.

 

ഗുണപാഠം ——

എപ്പോഴും  ഏതു  പരിസ്ഥിതിയെയും  നേരിടുവാൻ  പഠിക്കുക. .പ്രതികരിക്കരുത് .  പ്രതികരിക്കുന്നത്  കൊണ്ട്  ഒരു  ഗുണവുമില്ല .നമ്മുടെ  മനസമാധാനം  നഷ്ടപ്പെടുന്നു .പ്രത്യേകിച്ച്  ചിലകാര്യങ്ങളെ  മാറ്റുവാനോ  സംഭവിച്ചതിനെ  ഇല്ലാതാക്കുവാനോ  സാധിയ്ക്കില്ല .അത്  കൊണ്ട്  നമ്മുടെ  മനോഭാവം  മാറ്റുക. അതാണ്  മനസമാധാനം കിട്ടുവാനുള്ള  രഹസ്യം.

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s