Archives

Mahashivaraathri – മഹാശിവരാത്രി

shiva

വളരെയധികം ഉത്സവങ്ങൾ. ഉള്ള. ഒരു നാടാണ് കേരളം ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു. ഉത്സവമാണ് ശിവരാത്രി . മറ്റുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ. ആഹ്ലാദവും ആര്ഭാടവും നിറഞ്ഞതാണ്‌ എങ്കിൽ . ശിവരാത്രി ഉപവാസവും വൃതാനുഷ്ട്ടാനവും ആണ് .
ശിവരാത്രിയെ കുറിച്ചും ഒരു ഐതീഹ കഥയുണ്ട് . ഒരിക്കൽ ദുർവാസാവ്. മുനി ദേവേന്ദ്രന് ഒരു പുഷ്പ മാല. കൊടുത്തു. ദേവേന്ദ്രൻ അത്. ഐരാവതത്തിന്റ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു . ആ മാലയുടെ രൂക്ഷ്മമായ ഗന്ധം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഐരാവതം മാല. താഴെ. ഇട്ടു കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി തേച്ചു .
ക്ഷിപ്രകോപിയായ ദുർവാസാവ് ഉടനെ ശപിച്ചു .—- “ദേവര്കൾക്ക് മുഴുവൻ ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ ” ഇന്ദ്രന് വളരെ വിഷമമായി . ഉടൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റ്റെ അടുക്കൽ ഓടി . പാലാഴി കടഞ്ഞു അമൃതം എടുത്തു സേവിച്ചാൽ ശാപ മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി . മന്തര പർവതത്തെ മത്താക്കി വാസുകിയെ കയറാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് ദേവന്മാരും മറു ഭാഗത്ത് അസുരന്മാരും പാലാഴി കടയുവാൻ തുടങ്ങി .വളരെ ക്ഷീണം കാരണം വാസുകി കാളകൂട വിഷം ശര്ധിച്ചു .ഉടൻ കൈലാസനാഥൻ പരമേശ്വരൻ ലോകരക്ഷക്കായി ആ വിഷം സേവിച്ചു . ഇത് കണ്ടു പാർവതി ദേവി വിഷമിച്ചു . വിഷം താഴോട്ടു ഇരങ്ങാതിരിക്കാൻ കണ്ടത്തിൽ അമര്ത്തി പിടിച്ചു . പിന്നെയും പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ അമൃതം കിട്ടി അത് പാനം ചെയ്തു ദേവര്കൾ ശാപ വിമുക്ക്ത്തരായി .
അങ്ങിനെ ലോകരക്ഷക്കായി ശ്രീ പരമേശ്വരൻ വിഷം സേവിക്കുകയും അത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കണ്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു . ആ ദിവസം ശിവരാത്രി ദിവസമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു
ശിവരാത്രി ദിവസം കേരളീയര രാവിലെ നേരത്തെ കുളിച്ചു ശിവനെ പ്രാര്ത്തിക്കും ദിവസം മുഴുവൻ ഉപവാസം ഇരിക്കും .വൈകുന്നേരം ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിച്ചു കിട്ടുന്ന കരിക്കിൻ വെള്ളമോ, ശര്ക്കരയും ചുക്കും ചേര്ത്ത വെള്ളമോ കുടിച്ചു വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കും .രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് നാമം ചെല്ലുന്നതും വിശേഷമാണ് , അങ്ങിനെ ഉറക്കം ഒഴിചിരുന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പകൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നാലെ ഉപവാസത്തിന്റ്റെ മുഴുവൻ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ ..
ശിവരാത്രി ദിവസം ഉപവാസംമിരുന്നു ക്ഷിപ്രപ്രസാധിയായ ശ്രീ മഹാദേവനെ മനനൊന്ദു പ്രാർത്തിച്ചാൽ സകല പാപങ്ങളും നശിക്കുകയും എല്ലാ വിധ ഐശ്വരങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും
എല്ലാവര്ക്കും മഹാശിവരാത്രി ആസംശകൾ

ശാന്ത ഹരിഹരൻ .
T
മഹാശിവരാത്രി
———————

വളരെയധികം ഉത്സവങ്ങൾ. ഉള്ള. ഒരു. നാടാണ് കേരളം .

Advertisements

Happy Onam

Wishing all readers a v happy and blessed Onam

onam 2

എല്ലാവര്ക്കും   ഹൃദയം  നിറഞ്ഞ   ഓണാശംസകൾ
കേരളം  ഭരിച്ചിരുന്ന   മഹാനായ  മഹാബലി    ചക്രവര്ത്തിയുടെ    ഭരണകാല  ശേഷം   ശതാബ്ധങ്ങൾ  കടന്നു   പോയി . പക്ഷെ   ഇന്നും   കേരളിയർ    അദ്ദേഹത്തെ   ഓര്ക്കുന്നു . ആ  ഓര്മക്കായി  ഓണം   ആഘോഷിക്കുന്നു  .നാം  ഇന്നും   കരുതുന്നത്   ഭഗവാൻ   വിഷ്ണു   മഹാബാലിയെ   പാതാളത്തിലേക്ക്   ചവിട്ടി   താഴ്ത്തി   എന്നാണ് .പക്ഷെ   ശരിക്കും   നോക്കിയാൽ    ഭഗവാൻ   അദ്ദേഹത്തിന്റെ   വിനയം , ഭക്തി , മഹത്വം   എല്ലാം  അംഗീകരിച്ചു   സായുജ്യം   നല്കി  എന്ന് വേണം  മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് .

onam 1
ഓണം   കേരളീയരുടെ   ഏറ്റവും  വലിയ  ഒരു  ഉത്സവമാണ് . ചിങ്ങ മാസത്തിൽ   അത്തം  തുടങ്ങി  തിരുവോണം   വരെ  നീണ്ടു  നില്ക്കുന്ന   ആഘോഷമാണ്   ഓണം . ഓണം  തുടങ്ങുന്നതിനു   മുൻപേ   കേരളിയർ     വീടും  പരിസരവും   വൃത്തിയാക്കും . ചേട്ട  പുറത്താക്കൽ   എന്നാണ്   ഇതിനു   പറയുന്നത് . അതായതു   മഹാബലിയെ   സ്വാഗതം   ചെയ്യുവാൻ   എല്ലാം  നല്ല   വൃത്തിയോടെ    കാണണം   എന്നാണ് .
ഓണസമയത്ത്    10   ദിവസങ്ങളും   മിറ്റത്തു    പൂക്കളം   ഇടുക    വളരെ     പ്രധാനമാണ് .  ഇതിൽ   കുട്ടികളും   പെണ്ണുങ്ങളും    നല്ല  ഉത്സാഹത്തോടെ   കൂട്ട്     ചേരും   .  തിരുവോണം    അന്ന്  കുടുംബംഗങ്ങൾ    ഒന്ന്   ചേർന്ന്   നല്ല ഒരു  സദ്യ   ഒരുക്കും . ഇതിൽ  ഒരു  പ്രത്യേകത  എന്തെന്നാൽ  ആണുങ്ങളും    പാചകം   ചെയ്യുവാൻ    സഹായിക്കും . വീട്ടിലെ    കാരണവർ       എല്ലാവര്ക്കും     ഓണക്കോടി       കൊടുക്കും .  കുട്ടികൾ       ഊഞ്ഞാലാടി       കളിക്കും    പെണ്ണുങ്ങൾ         പ്രായവ്യത്യാസം        നോക്കാതെ   ഉത്സാഹത്തോടെ        തിരുവാതിര  കളിക്കും .
കേരളത്തിലെ      പല സ്ഥലങ്ങളിലും    വള്ളംകളി , പുലിക്കളി ,   തുമ്പി തുള്ളൽ ഓണത്തല്ല് എന്നിങ്ങനെ  പലവിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് .
ഓണം  സ്നേഹത്തിന്റെയും  സമൃദ്ധിയുടെയും   ,സൌഹാര്ധത്തിന്റെയും   ഒരു       ഉത്സവമാണ് .
”കാണം     വിട്റെങ്ങിലു     ഓണം  ഉണ്ണുക ”എന്ന്   ഒരു     പഴഞ്ചൊൽ   ഉണ്ട് . അതായതു     എന്തുതന്നെ വന്നാലും ഓണം വിഫുലമായി   ആഘോഷിക്കണം   വരൂ    നമ്മൾ  ഒന്ന്   ചേർന്ന്   ഓണം   ആഘോഷിക്കാം   വരുന്ന  തലമുറയ്ക്ക്   ഓണത്തിന്റെ    പ്രാധാന്യം   മനസ്സിലാക്കി   കൊടുക്കാം .    onam 3

Shanta Hariharan