Archives

Two wolves-രണ്ടു  ചെന്നായ്ക്കൾ-

മൂല്യം—–ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം—–ശരിയും  തെറ്റും  തമ്മിലുള്ള  തിരിച്ചറിവ്.

2 wolves
ഒരു  ദിവസം ഒരു  ചെറോക്കി  മനുഷ്യരുടെ  ഉള്ളിൽ  നടക്കുന്ന  ഒരു  യുദ്ധത്തിനെ  കുറിച്ച് തൻറ്റെ  പേരകുട്ടിയോടു  പറഞ്ഞു.അത്  നമ്മുടെ  എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള  രണ്ടു ചെന്നായ്ക്കൾ  തമ്മിലുള്ള  യുദ്ധമാണ്.
ഒന്ന് ദുഷിച്ചത്—

ദേഷ്യം, അസൂയ, ദുഃഖം, അത്യാഗ്രഹം,പശ്ചാത്താപം, കുറ്റബോധം, അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം, കള്ളം,താണത്തരം–മേൽത്തരം എന്നിവ.
രണ്ടു നല്ലത്—-

സന്തോഷം, സമാധാനം, എളിമ, സ്നേഹം, ആശ, ദയ, ഉദാരഗുണം, തന്മയിഭാവം, ധാരാളം, സത്യം, അനുകമ്പ; വിശ്വാസം എന്നിവ.
പേരക്കുട്ടി  ഒരു നിമിഷം  അതിനെക്കുറിച്ചു  ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ  മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചു–ഏതു  ചെന്നായാണ്  ജയിക്കുന്നത്?
വയസ്സായ  ചെറോക്കി  പറഞ്ഞു—-
“നീ  സംരക്ഷിക്കുന്നത്.”
ഗുണപാഠം—-

നമ്മൾ  പരിശീലിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ  ഗുണങ്ങളാണ്  വിജയിക്കുന്നത്. ചീത്തയോ  നല്ലതോ  ആയ  ഗുണങ്ങൾ  വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള  സ്വാതന്ത്ര്യംനമുക്കുണ്ട്.ഭാവിയിൽ  ഒരു നല്ല  മനുഷ്യനായും പൗരനായും  തീരുവാനായി  ചെറുപ്പം  മുതൽക്കേ കുട്ടികളെ  നല്ല  നല്ല മൂല്യങ്ങൾ  പഠിപ്പിക്കണം.
Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

 

 

A  small  act  of  kindness  can  bring  smile  on  million  faces- ദയയോടെ  ചെയ്യുന്ന  ഒരു  ചെറിയ  കാര്യം കോടി മുഖങ്ങളിൽ  പുഞ്ചിരി  പകരും.    

 

 

മൂല്യം—–ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം——ദയ

smile

 

രണ്ടു  കുട്ടികൾ  ഒരു  പാതയിലൂടെ  നടന്നു  ഒരു  വയലിൽ  എത്തി.  അവിടെ ഒരു  കർഷകൻ  മണ്ണ്  കിളക്കുന്നതു  കണ്ടു. അയാളുടെ  വസ്ത്രങ്ങൾ  വൃത്തിയായി  മടക്കി  വെച്ചിരുന്നു. അതിൻറ്റെ  അടുത്ത്  ഷൂസും.  അത്  കണ്ടു  ചെറിയ  കുട്ടി  പ്രായം  കൂടിയ  തൻറ്റെ  കൂട്ടുകാരനോട്  പറഞ്ഞു—നമ്മൾ  അയാളുടെ  ഷൂസ്  ഒളിച്ചു  വെക്കാം.അപ്പോൾ  ഷൂസ് കാണാതെ അയാളുടെ  മുഖഭാവം  ഒന്ന്  കാണാം.കുട്ടി  അതോർത്ത്  ചിരിച്ചു.

 

പ്രായം കൂടിയ. കുട്ടി  ഒന്നാലോചിച്ചു. പിന്നെ  പറഞ്ഞു—–ആ. മനുഷ്യൻ  കണ്ടാൽ  പാവപ്പെട്ടവൻ  പോലെ തോന്നുന്നു. അവൻറ്റെ  വസ്ത്രങ്ങൾ  നോക്കു.  നമുക്ക്  ഒരു  കാര്യം ചെയ്‌യാം  ഓരോ  ഷൂസിലും ഓരോ  വെള്ളി  നാണയം  വെച്ച്  അത്  കുറ്റി  ചെടികളുടെ  നടുവിൽ  ഒളിച്ചു  വെക്കാം. എന്നിട്ട്  അയാളുടെ  മുഖഭാവം നോക്കാം. ഇളയ  കുട്ടി  അതിനു  സമ്മതിച്ചു.

 

അവർ  ഷൂസ്  ഒളിച്ചു  വെച്ച്  മറഞ്ഞിരുന്നു  നോക്കി. കുറച്ചു  സമയം  കഴിഞ്ഞു.  കർഷകൻ  പണി  തീർന്ന്  ക്ഷീണിച്ചു  വന്നു.  വസ്ത്രങ്ങൾ  എടുത്ത്  ധരിച്ചു. ഷൂസ്  തിരഞ്ഞു.  കുറ്റിച്ചെടിച്ചെടികളുടെ  നടുവിൽ  കണ്ടെത്തി.  ഒരു  ഷൂ  എടുത്തിട്ടപ്പോൾ  കാലിൽ  എന്തോ  ഇടറി.  എടുത്തു  നോക്കി.  ഒരു  വെള്ളിനാണയം.  ആരായിരിക്കും  ഈ  നാണയം  ഷൂവിൽ  വെച്ചത്?  ചുറ്റും  നോക്കി  ആരെയും  കണ്ടില്ല.  കുഴപ്പത്തോടെ  അടുത്ത  ഷൂസ്  എടുത്ത്  ഇടാൻ  നോക്കിയപ്പോൾ  അതിലും  ഒരു  നാണയം  കാലിൽ  ഇടറി. അയാൾക്ക്‌  വളരെ സന്തോഷം  തോന്നി.

 

അവിടെ  ആരുമില്ലെന്ന്  കരുതി  അയാൾ  മുട്ടുകുത്തി  പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ  തുടങ്ങി.  കുട്ടികൾക്ക്  അയാൾ  പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്  തുല്യമായി  കേൾക്കുവാൻ  സാധിച്ചു.  ആ  പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ  കരഞ്ഞു  കൊണ്ട്  നന്ദി  പ്രകടിപ്പിച്ചു .  ഭാര്യയുടെ  അസുഖവും  മക്കളുടെ    വിശപ്പും  എല്ലാം  പറഞ്ഞു .  അവിചാരിതമാ യ  ഈ സഹായം  അപരിചിതമായ  കൈകളിലിൽ  നിന്ന്  കിട്ടിയതിൽ    വളരെ  സന്തോഷിച്ചു. പിന്നെയും പിന്നെയും നന്ദി  പറഞ്ഞു.

 

കുറച്ചു    സമയം    കഴിഞ്ഞു    ആ    രണ്ടു      കുട്ടികളും    ഒളിവിൽ  നിന്ന്  പുറത്തു  വന്നു.  അവരുടെ  വീട്ടിലേക്കു  നടക്കുവാൻ  തുടങ്ങി.ഒരു  പാവപ്പെട്ട  കർഷകനെ  സഹായിക്കുവാൻ  സാധിച്ചതിൽ  അവർക്കു  വളരെ  സന്തോഷവും സമാധാനവും തോന്നി. അവരുടെ  മനസ്സിലെ  സന്തോഷം  പുഞ്ചിരിയായി  പുറത്തു  വന്നു.

 

ഗുണപാഠം—-

ദയയോടുകൂടി  ചെയ്യുന്ന  ഒരു  ചെറിയ  കാര്യം  ജീവിതത്തിൽ  വലിയ  പരിവർത്തനം  വരുത്തും.അത്  കൊടുക്കുന്ന  ആൾക്കും  സ്വീകരിക്കുന്ന  ആൾക്കും  സന്തോഷം നൽകും.  എപ്പോഴും  മറ്റുള്ളവർക്ക്  നന്മ  ചെയ്യുവാനുള്ള  അവസരം കണ്ടെത്തുക.

shanta hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

Transformation  by  changing  one  bad  habit    ഒരു  ദുഃശീലം മാറ്റുന്നത്കൊണ്ടുള്ള  പരിവർത്തനം 

 

 

മല്യം—–സത്യം
ഉപമൂല്യം——-സത്യസന്ധത

ഒരു  ദിവസം  ഒരാൾ  പ്രവാചകൻ  മുഹമ്മദിൻറ്റെ  അടുക്കൽ. വന്നു  പറഞ്ഞു.

അള്ളാവിന്റ്റെ  പ്രവാചകൻ –

എനിക്ക്  കുറെ  ദുഃശീലങ്ങൾ  ഉണ്ട്. ഏതിനെയാണ്  ആദ്യം  വിടേണ്ടത് ?
പ്രവാചകൻ  പറഞ്ഞു-

ആദ്യംകള്ളംപറയുന്നതിനെ  വിടണം.  എപ്പോഴും  സത്യമേപറയൂ.  ആ  മനുഷ്യൻ  അതുപോലെ  ചെയ്യാം  എന്ന്  വാക്ക്  കൊടുത്ത്  അവിടനിന്ന്  പോയി

.
അന്ന്  രാത്രി  മോഷ്ടിക്കുവാൻ  വേണ്ടി  പുറത്തു  പോകുവാൻ  തീർച്ചയാക്കി.  പുറത്തു  പോകുന്നതിനു  മുൻപ്  ഒരു  നിമിഷം  പ്രവാചകന്  കൊടുത്ത  വാക്കിനെകുറിച്ച്  ചിന്തിച്ചു.  നാളെ  പ്രവാചകൻ  രാത്രി  എവിടെ  പോയിരുന്നു  എന്ന്  ചോദിച്ചാൽ  എന്ത്  പറയും? ഞാൻ  മോഷ്ടിക്കുവാൻ  പോയി. എന്ന്  പറയട്ടെ?  ഇല്ല  അങ്ങിനെ  പറയുവാൻ  പറ്റില്ല.  കള്ളം  പറയുവാനും  പറ്റില്ല.

സത്യം  തുറന്നുപറഞ്ഞാൽ  കള്ളൻ    എല്ലാവരും  എന്നെ  വെറുക്കും.മോഷ്ടിച്ചതിന്.ശിക്ഷയും  കിട്ടും.അപ്പോള്‍ ആ  മനുഷ്യൻ  കളവു  നടത്തില്ല  എന്ന്  നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങിനെ. ആ  ദുഃശീലംവിട്ടു.
പിറ്റേ  ദിവസം  അയാൾക്ക്‌  കുറച്ചു  മദ്യപിക്കണം  എന്ന്  തോന്നി. കുടിക്കുവാൻ  തുടങ്ങുമ്പോൾ  നാളെ  പ്രവാചകൻ  അന്നത്തെ  ദിവസം  എന്ത്  ചെയ്തു  എന്ന്  ചോദിച്ചാൽ  ഞാൻ  എന്ത്  പറയും? കള്ളം പറയുവാൻ  പറ്റില്ല.  സത്യം  പറഞ്ഞാൽ  ആളുകൾ  എന്നെ  വെറുക്കും. ഒരു. മുസ്ലിം  മദ്യപിക്കാൻ  പാടില്ല.  അങ്ങിനെ  കുടിക്കുവാനുള്ള  പരിപാടി  വേണ്ടെന്നു  വെച്ചു.
ഇങ്ങിനെ  ആ  മനുഷ്യൻ  എന്തെങ്കിലും  ചീത്ത  പ്രവർത്തി  ആലോചിച്ചാൽ  ഉടനെ  സത്യമേ  പറയുകയുള്ളൂ  എന്ന്  താൻ  പ്രവാചകന്  കൊടുത്ത  വാക്ക്  ഓർമിക്കും.ഒടുവിൽ  ഒന്നന്നായി  എല്ലാ  ദുഃശീലങ്ങളും  വിട്ടു. അയാള്‍  നല്ല  മുസ്ലിമും  നല്ല  മനുഷ്യനുമായി
തീർന്നു.
ഗുണപാഠം—
എപ്പോഴും  സത്യം  പറയുക.
ഒരു  ചീത്ത  പ്രവർത്തിഇനിയൊന്നിലേക്കു  നയിക്കും.ഒരു  ദുഃശീലം  മാറ്റിയെടുത്താൽ  അത്  പല  ദുഃശീലങ്ങളെ  നിയന്ത്രിക്കാൻ  സഹായിക്കും.അങ്ങിനെ  നമ്മളിൽ  നല്ല  ഒരു  പരിവർത്തനം  സംഭവിക്കും.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Giving when it counts-     കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനു വിലയുണ്ട്‌

 

മൂല്യം —–സ്നേഹം,    ശരിയായ   പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം —-അനുകമ്പ ,   വേണ്ടസമയത്ത്   ചെയ്യുന്ന   സഹായം

 

പല   വർഷങ്ങൾക്കു    മുന്മ്പു  ഞാൻ   ഒരു    ആശുപത്രിയിൽ    സന്നദ്ധ   സേവകനായി     ജോലി    ചെയുന്ന    സമയത്ത്    ഒരു    ചെറിയ    പെണ്കുട്ടിയെ    പരിചയപ്പെട്ടു . അവൾക്കു    ഒരു    അപൂർവവും    ഗുരുതരവുമായ    രോഗമായിരുന്നു   5  വയസ്സ്    പ്രായമുള്ള    അവളുടെ    സഹോദരന്റ്റെ   രക്തം   കെയറ്റിയാൽ    മാത്രമേ    അവൾ   രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ .  ഈ    സഹോദരൻ   അതെ    മാരക   രോഗം   പിടിപ്പെട്ടു അത്ഭുതകരമായി     അതിൽ   നിന്ന്    രക്ഷപ്പെട്ടു  അത്  കൊണ്ട്    രോഗത്തെ   എതിര്ക്കുവാനുള്ള   പ്രതിരോധ ശക്തി   കിട്ടിയവനായിരുന്നു

ഡോക്ടർ     കൊച്ചിനെ    വിളിച്ചു    ചേച്ചിയുടെ   രോഗത്തെ   ക്കുറിച്ച്    വിശദമായി   പറഞ്ഞു   സഹോദരിക്ക്    രക്തം    കൊടുക്കുവാൻ    സമ്മതമാണോ    എന്ന്    ചോദിച്ചു .

കുട്ടി   ഒന്ന്   സംശയിച്ചത്   ഞാൻ   കണ്ടു .  പിന്നെ   ഒരു   ദീര്ഖശ്വാസം   വലിച്ചിട്ടു   പറഞ്ഞു .ശരി    അത്   അവളെ   രക്ഷപ്പെടുത്തും   എങ്കിൽ    ഞാൻ   രക്തം    കൊടുക്കാം .

രക്ത നിവേശനം    നടന്നു   കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ     അവൻ    ചേച്ചിയുടെ    അടുത്ത    കിടക്കയിൽ    കിടന്നു    പുഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു .   കുറെ   കഴിഞ്ഞപ്പോൾ    സഹോദരിയുടെ    നിറം    തെളിഞ്ഞു   അവന്റ്റെ     മുഖം     മങ്ങുവാൻ     തുടങ്ങി . അവൻ     വിറയ്ക്കുന്ന    ശബ്ദത്തിൽ      ഡോക്ടറോട്      ചോദിച്ചു .——ഞാൻ      ഇപ്പോൾ      തന്നെ      മരിക്കുമോ ?

വളരെ    ചെറിയ    കുട്ടിയായത്   കൊണ്ട്     അവൻ    ഡോക്ടറെ      തെറ്റുധരിച്ചു .  സഹോദരിയെ   രക്ഷിക്കാൻ     അവന്റ്റെ      മുഴുവൻ      രക്തവും     കൊടുക്കേണ്ടി   വരും     എന്ന്         വിചാരിച്ചു .

 

ഗുണപാഠം ——-

മനസ്സിനു    ഒരിക്കലും     സങ്ങടമില്ല     എന്ന്     വിചാരിച്ചു    സ്നേഹിക്കുക .   പണത്തിനു    വേണ്ടിയല്ല    ജോലി    ചെയ്യുന്നത്     എന്ന്       വിചാരിചു    ജോലി    ചെയ്യുക  .   ആരും     ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല      എന്ന്   വിചാരിച്ചു         നൃത്തം       ചെയ്യുക

http://saibalsanskaar.wordpress.com

ശാന്ത    ഹരിഹരൻ .

 

 

 

ഒരു   കിണ്ണം   നുഡിൽസ്

 

മൂല്യം ——സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം ——മാതാപിതാക്കളോട്    ബഹുമാനം ,  സ്നേഹം

bowl noodles

അന്നത്തെ   രാത്രി  സു  എന്ന.  പെൺകുട്ടി. അമ്മയോട്   വഴക്കിട്ടു  വീട്ടിൽ. നിന്ന്  പുറത്തു  പോയി. പോകുന്ന. വഴിക്ക്  അവൾ  ഓർത്ത്‌  വീട്ടിലേക്കു ഒരു. ഫോൺ  വിളക്കുവാൻ പോലും  കൈയിൽ. കാശില്ല .

അതെ  സമയം  അവൾ  ഒരു  നുഡിൽസ്. കടയുടെ  മുൻപിൽ  കൂടി  പോകുകയായിരുന്നു .നുഡിൽസിന്റ്റെ. നല്ല  മണം. അവൾക്കു. വല്ലാത്ത  വിശപ്പ്‌   തോന്നി . ഒരു. കിണ്ണം  നുഡിൽസ്.  കഴിക്കുവാൻ.  ആഗ്രഹം  തോന്നി . പക്ഷെ  കൈയിൽ. കാശില്ല .

കട  മുതലാളി  അവൾ  അവിടെ  നില്ക്കുന്നത്  കണ്ടു  ചോദിച്ചു —-ഹേ.  കൊച്ചേ!  ഒരു  കിണ്ണം  നുഡിൽസ്. കഴിക്കണോ ?

എന്റെ. അടുക്കൽ.  കാശില്ല .——അവൾ. പറഞ്ഞു .

ഞാൻ  നിന്നെ. സല്കരിക്കാം  എന്ന്  പറഞ്ഞ്. കടക്കരാൻ   ഒരു  കിണ്ണം  ചൂടുള്ള     നുഡിൽസ്  ഉണ്ടാക്കി  കൊണ്ട്  കൊടുത്ത് .കുറച്ചു  നുഡിൽസ്. കഴിച്ചപ്പോൾ  സു  പെട്ടെന്ന്   കരയാൻ  തുടങ്ങി .

എന്തിനാണ്   കരയുന്നത് ? കട  മുതലാളി  ചോദിച്ചു .

ഒന്നുമില്ല . നിങ്ങളുടെ  ദയ  കണ്ടു  എന്റെ  മനസ്സ്  അലിഞ്ഞു  പോയി  എന്ന്  പറഞ്ഞു. അവൾ  കണ്ണ്  തുടച്ചു .

ഒരു  അപരിചിതൻ  പോലും എനിക്ക്  ഒരു. കിണ്ണം  നുഡിൽസ്  തന്നു . പക്ഷെ  എന്റെ  അമ്മ  എന്നോട്   വഴക്കിട്ടു  വീട്ടിൽ  നിന്ന്   പുറത്താക്കി .അവർ  ദുഷ്ട്ടയാണ് .

കട  മുതലാളി ദീർഖ ശ്വാസം  വലിച്ചു.—-കുട്ടി  എന്തിനു  അങ്ങിനെ  ചിന്തിക്കുന്നത് . ഞാൻ  ഒരു  കിണ്ണം  നുഡിൽസ്  മാത്രമല്ലേ  തന്നത് . പക്ഷെ  നിന്റെ   അമ്മ  നിന്നെ  കുഞ്ഞു  നാൾ    മുതൽ  വളര്ത്തി  കൊണ്ട്  വരുന്നു. അവരോടു   നന്ദി  കേടു  കാണിക്കുന്നത്  ശരിയാണോ?  അനുസരണ  ഇല്ലാതാവുന്നത്  തെറ്റല്ലേ ?

ഈ  വാക്കുകൾ  കേട്ട് അവൾ  ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ  എന്ത്  കൊണ്ട്  ആ  രീതിയിൽ  ചിന്തിച്ചില്ല  ?  ഒരു  അപരിചിതനിൽ  നിന്നുള്ള   ഒരു  കിണ്ണം  നുഡില്സ്  എന്നെ  നന്നിയുള്ളവൾ ആക്കി. കൊച്ചു  നാൾ മുതൽ എന്നെ വളർത്തി  കൊണ്ട് വന്ന അമ്മയോട് എന്ത് കൊണ്ട് അങ്ങിനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നിയില്ല?

വീട്ടിലേക്കു  മടങ്ങി  വരുന്ന വഴിക്ക് അമ്മയോട് എന്ത്  പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ചു. ” അമ്മെ  എന്നോട്  ക്ഷമിക്കു. തെറ്റ് എന്റ്റെ  തന്നെയാണ്.” മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു .

വീട്ടിന്റ്റെ  പടി  കയറി  വന്നപ്പോൾ അമ്മ വളരെ  വ്യാകുലതയോടെ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു.

സുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തു  വന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചു.—മോളെ  നീ എവിടെയായിരുന്നു? നിനക്ക്  വേണ്ടി  അമ്മ  ചോറും കറികളും ഉണ്ടാക്കി  വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരൂ ചൂടോടെ  കഴിക്കു.

കൂടുതൽ   നിയന്ത്രിക്കാൻ  പറ്റാതെ

സു  അമ്മയെ  കെട്ടിപ്പിടിച്ചു  കരയുവാൻ

തുടങ്ങി.

നാം  പലപ്പോഴും  മറ്റുള്ളവരുടെ  ചെറിയ  ചെറിയ  കാര്യങ്ങളെ   അഭിനന്ദിക്കും. പക്ഷെ  മാതാപിതാക്കളുടെ  ത്യാഗങ്ങൾ  വളരെ   സ്വാഭാവികമായി  കാണും.

 

ഗുണപാഠം

മാതപിതക്കളുടെ  സ്നേഹവും  നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള  ചിന്തയും ആണ് ഏറ്റവും  വിലപ്പിടിച്ച  സമ്മാനം.കുട്ടികളെ

വളര്ത്തുന്നതിനു  മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കിന്നില്ല.പക്ഷെ നാം എപ്പോഴെങ്ങിലും അവരുടെ  ത്യാഗത്തിനെ  അഭിനന്ടിക്കുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ  ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും  ബഹുമാനിക്കുകയും

വേണം. അവർ ഇല്ലെങ്കില്‍  നമ്മുടെ

നിലനിൽപ്പില്ല

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Shanta Hariharan

 

 

 

The proud red rose- അഭിമാനിയായ ചുവന്ന റോസ്

 

 

മൂല്യം —-നേരായ  ചിന്തന

ഉപമൂല്യം —–വിവേചന   ബുദ്ധി

ഒരു   വസന്തകാല  ദിവസം  കാട്ടിൽ   നല്ല  ഭംഗിയുള്ള   ഒരു  റോസ്   പുത്തു. റോസ്  ചുറ്റും  നോക്കി .  അപ്പോൾ  അടുത്തുള്ള   ഒരു  ദേവതാരു  മരം  പറഞ്ഞു —എന്ത്   ഭംഗിയുള്ള   പുവാണ്.  ഞാനും  ഇതുപോലെ  ഭംഗിയകുവാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നു . വേറൊരു  മരം  പറഞ്ഞു —ദേവതാരു  വെറുതെ  വിഷമിക്കരുത്   നാം  ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം  കിട്ടാൻ  സാധ്യമല്ല .

റോസ്  വളരെ  അഭിമാനത്തോടെ  തല  തിരിച്ചു   പറഞ്ഞു ” ഞാനാണ്  ഈ  കാട്ടിൽ  ഏറ്റവും  ഭംഗിയുള്ള   ചെടി .

rose.

ഒരു   സുര്യകന്തി  പൂ   തന്റ്റെ   മഞ്ഞ   തല   പൊക്കി  ചോദിച്ചു .” നീ  എന്താ  അങ്ങിനെ   പറയുന്നത് ?  ഈ  കാട്ടിൽ  എത്രയോ   ഭംഗിയുള്ള   ചെടികൾ   ഉണ്ട് .നീ  അതിൽ  ഒന്ന്   മാത്രമാണ്

ചുവന്ന   റോസ്    മറുപടി  പറഞ്ഞു —–എല്ലാവരും  എന്നെ   നോക്കി    പ്രശംസ്സിക്കുന്നത്   ഞാൻ   കാണുന്നുണ്ട് . പിന്നീടു   റോസ്   അടുത്തുള്ള   കള്ളിമുൾ  ചെടിയെ  നോക്കി   പറഞ്ഞു —–ആ   വൃത്തിക്കെട്ട   ചെടിയെ  നോക്ക്   മുഴുവൻ   മുള്ളാണ്

ദേവതാരു   മരം  പറഞ്ഞു ——ചുവന്ന  റോസേ   എന്ത്   തരാം  വര്ത്തമാനമാണ്  ഇത് ?  ആര്ക്ക്   പറയുവാൻ   പറ്റും  ഭംഗി  എന്താണ്  എന്ന് .നിനക്കും  മുള്ളുകൾ  ഉണ്ട് .

റോസ്   തന്റ്റെ   വേരുകൾ   കള്ളിമുൾ  ചെടിയുടെ   അടുത്തു   നിന്ന്  മാറ്റുവാൻ   ശ്രമിച്ചു .  പക്ഷെ   പറ്റിയില്ല . നാളുകൾ   പോകുംതോറും  റോസ്   കള്ളിമുൾ   ചെടിയെ  അപമാനിക്കുന്ന   വിതത്തിൽ   പലതും  പറഞ്ഞു .ഈ  ഭംഗിയില്ലാത്ത   ചെടിയുടെ  അയൽവാസിയായിരിക്കുന്നതിനു   ഞാൻ  ദുഖിക്കുന്നു .

എന്ത്   അഹങ്കാരിയായ  പുവാണ്‌   റോസ്  എന്ന്  മറ്റു   ചെടികൾ   വിജാരിച്ച്   പക്ഷെ  കള്ളിമുൾ  ചെടി  വിഷമിച്ചില്ല  ഈശ്വരൻ   ഉദ്ദേശമില്ലാതെ  ഒരു   ജീവനെയും  സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല

വസന്തകാലം  കഴിഞ്ഞു   ചുടു   തുടങ്ങി . കാട്ടിലെ   ജീവികൾക്ക്   കഷ്ടമായി . മഴയിലാത്ത   കാരണം  റോസ്   വാടുവാൻ   തുടങ്ങി .

ഒരു   ദിവസം  കുറെ  കുരുവികൾ  കള്ളിമുൾ   ചെടിയിൽ   അവരുടെ  ചുണ്ടുകൾ   പതിച്ചു  പുതു   ഉണർവ്വോടെ   പറന്നു   പോകുന്നത്   കണ്ടു .റോസ്   ദേവതാരു   മരത്തിനോട് ഈ   പക്ഷികൾ   എന്താണ്   ചെയ്യുന്നത്   എന്ന്   ചോദിച്ചു .ദേവതാരു   പറഞ്ഞു —–പക്ഷികൾക്ക്   കള്ളിമുൾ   ചെടിയിൽ   നിന്ന്   വെള്ളം   കിട്ടുന്നുണ്ട്‌  പക്ഷികൾ   കൊത്തി   ഓട്ടയുണ്ടാകുംപോൾ   കള്ളിമുൾ   ചെടിക്ക്   വേദനിക്കില്ലേ ?   റോസ്   ചോദിച്ചു .

ശരിയാണ് . പക്ഷെ  പക്ഷികൾ  കഷ്ടപ്പെടുന്നത്   കള്ളിമുൾ   ചെടിക്ക്   ഇഷ്ടമില്ല—–  ദേവതാരു   പറഞ്ഞു

റോസ്   കണ്ണ്   തുറന്നു   അത്ഭുതത്തോടെ   ചോദിച്ചു —–അപ്പോൾ  കള്ളിമുൾ  ചെടിയിൽ   വെള്ളമുണ്ടോ ?

ഉണ്ട് .  നിനക്ക്   വേണമെങ്ങിൽ   വെള്ളം  കുടിക്കാം   കുരുവികൾ   വെള്ളം  കൊണ്ടുതരും . നീ   കള്ളിമുൾ   ചെടിയോടു   സഹായം  ചോദിക്ക്  എന്ന്   ദേവതാരു    പറഞ്ഞു .

റോസിന്  താൻ   പണ്ട്   കള്ളിമുൾ   ചെടിയോടു   പറഞ്ഞ   വാക്കുകൾ   ഓർത്ത്‌   നാണം   തോന്നി .  ഒടുവിൽ   കള്ളിമുൾ   ചെടിയോടു   സഹായം   ചോദിച്ചു .

കള്ളിമുൾ   ചെടിയും  സമ്മതിച്ചു .  പക്ഷികൾ   അവരുടെ   ചുണ്ടുകളിൽ   വെള്ളം   നിറച്ചു  റോസിന്റ്റെ., വേരുകൾ    നനച്ചു .

ഗുണപാഠം ——-

നാം   സ്വയം   അഹങ്കരിക്കുകയും   മറ്റുള്ളവരെ   താഴ്ത്തി   പറയുകയും   ചെയ്യുന്നതിനു   പകരം   മറ്റുള്ളവരുടെ   നല്ല   ഗുണങ്ങളെ  പ്രശംസ്സിക്കണം . നമ്മുടെ    വിലപ്പിടിച്ച   ജീവിതം  മറ്റുള്ളവരെ   സഹായിക്കുന്നതിൽ     ചിലവഴിക്കുകയും  വേണം . അത്   ഭഗവത്   സേവക്കു   തുല്യമാണ് . ഭഗവാൻ   അതിൽ   സന്തുഷ്ടനാകും .

ഒരാളെയും  അവരുടെ  പുറം   ഭംഗി    കണ്ടു   വിലയിരുത്തരുത്‌ .  അത്   പലപ്പോഴും   ശരിയായിരിക്കില്ല . ഒരാളുടെ   നല്ല  ഗുണങ്ങളെ   നോക്കി  വിലയിരുത്തണം . അല്ലാതെ   പുറം   ഭംഗി   കണ്ടല്ല .

 

ശാന്ത   ഹരിഹരൻ      .

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Three   races   to   save   humanity       മനുഷത്വം   രക്ഷിക്കാനുള്ള മുന്ന് പന്തയങ്ങൾ

 

മൂല്യം  —–സ്നേഹം , ശരിയായ   പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം —-മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച്   ഓര്ക്കുക

പണ്ടത്തെ   ഒരു   കല്പിത  കഥ —–പണ്ട്   ഒരു   ചെറുപ്പകാര    കായികൻ

വിജയം   മാത്രം   ആഗ്രഹിക്കുകയും  ജയിക്കുന്നതാണ്   ഏറ്റവും   വലിയ   നേട്ടമെന്നും   എല്ലാ   പരിണാമങ്ങളും   വിജയിക്കുന്നതിന്   അനുസരിച്ച്   അളക്കുകയും   ചെയ്തിരുന്നു .

race

ഒരിക്കൽ   ഈ   കുട്ടി   മറ്റു   രണ്ടു   കുട്ടികളുടെ   കൂടെ   ഓട്ട  പന്തയത്തിന്   തൈയാറായി   നില്ക്കുകയായിരുന്നു . ഒരു   വലിയകുട്ടം  ആളുകൾ   ഈ    അത്ഭുത   പ്രതിയോഗിത   കാണുവാനായി   കുടിയിരുന്നു . അതിൽ   വിവേകമുള്ള   ഒരു   വയസ്സനും  ഈ  കുട്ടിയെക്കുറിച്ച്   കേട്ട്   വളരെ    ദുരെ  നിന്ന്   യാത്ര   ചെയ്തു    പന്തയം   കാണുവാൻ   വന്നിരുന്നു

പന്തയം   ആരംഭിച്ചു .   ഈ   ചെറുപ്പക്കാര   കുട്ടി   വളരെ   ശക്ത്തമായും   വിശ്വാസത്തോടെയും   പൊരുതി   ഒന്നാമനായി   വന്നു . ജനങ്ങൾ   കൈയടിച്ചു   പ്രോല്സാഹിച്ചു  പക്ഷെ  വിവേകിയായ  വയസ്സൻ   ശാന്തനായിയിരുന്നു .  കുട്ടി   വളരെ   അഭിമാനിക്കുകയും   പ്രമാണിയായി    തീരുകയും    ചെയ്തു .

രണ്ടാമത്തെ   ഓട്ടപന്തയം   തുടങ്ങി . വേറെ   രണ്ടു   കുട്ടികൾ    ഇവന്റ്റെ   കൂടെ   ഏറ്റുമുട്ടാനായി   വന്നു . ഈ   പ്രാവശ്യവും   ഈ   കൊച്ചു   മിടുക്കൻ   ഒന്നാമനായി.  ആളുകൾ   വളരെ   സന്തോഷിക്കുകയും   പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും  ചെയ്തു . പക്ഷെ   ബുദ്ധിമാനായ   ആ   വയസ്സൻ   ഒന്നും  പറഞ്ഞില്ല .  കുട്ടി   താൻ    വളരെ   കേമനാണ്   എന്ന്   വിചാരിച്ചു .

ഇനിയൊരു   പന്തയം   കുടി    എന്ന്   കുട്ടി   പറഞ്ഞു .  ഇപ്പോൾ    ബുദ്ധിമാനായ   ആ    വയസ്സൻ   മുന്നോട്ടു   വന്നു. ഒരു  വൃദ്ധ   സ്ത്രീയെയും ഒരു   അന്ധനെയും   കുട്ടിയുടെ   കൂടെ   ഓടാൻ   കൊണ്ട്    നിർത്തി.  എന്താണ്   ഇത് ?  പന്തയമാണോ   എന്ന്   കുട്ടി  ചോദിച്ചു .

അതെ    ഇത്    പന്തയം   തന്നെ .  വയസ്സൻ    പറഞ്ഞു .

പന്തയം   തുടങ്ങി.  കുട്ടി  മാത്രം   ഓടി  ജയിച്ചു .  ബാക്കി   രണ്ടുപേരും   അവിടെ   തന്നെ   നിന്നു.   കുട്ടി   സന്തോഷിച്ചു   രണ്ടു    കൈയും    പൊക്കി .    പക്ഷെ   ആളുകൾ    മിണ്ടാതെയിരുന്നു .

എന്ത്    പറ്റി?   എന്താ   ആരും    എന്റ്റെ   വിജയത്തിൽ    ആഹ്ലാദിച്ചില്ല?   —–അവൻ    ആ    വയസ്സനോട്‌    ചോദിച്ചു .  പിന്നെയും   പന്തയം   അദ്ദേഹം   പറഞ്ഞു .  ഈ  തവണ   നിങ്ങൾ    മുന്ന്   പേരും   ഒരേ   സമയത്ത്    ഓടിയെത്തണം .  കുട്ടി  ഒരു   ഭാഗത്ത്    വൃദ്ധ   സ്ത്രീയെയും   മറ്റേ   ഭാഗത്ത്   അന്ധനെയും   നിറുത്തി .  രണ്ടു    പേരുടെയും   കൈപ്പിടിച്ചു .പന്തയം   തുടങ്ങി .  കുട്ടി   പതുക്കെ   പതുക്കെ  നടന്നു   വിജയരേഖയിലെത്തി.   ഇപ്പോൾ    ജനങ്ങൾ    സന്തോഷിക്കുകയും   കൈയടിക്കുകയും   ചെയ്തു .  ബുദ്ധിമാനായ   ആ   വയസ്സൻ    പുഞ്ചിരിച്ചു .  ഒന്ന്   തല   കുലുക്കി ഇപ്പോൾ   ശരിക്കും   ആ   കുട്ടി   തന്റ്റെ   മഹത്വം   മനസ്സിലാക്കി , അഭിമാനിച്ചു

കുട്ടി   വയസ്സനോട്‌   ചോദിച്ചു —-ആളുകൾ   ഞങ്ങൾ    മുന്നു   പേരിൽ   ആരെയാണ്   പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ?  എനിക്ക്   ശരിക്കും    മനസ്സിലായില്ല .

കുട്ടി   നീ   ഈ   പന്തയത്തിൽ    മറ്റു   ഏതു   പന്തയത്തിനെക്കാളും    കുടുതൽ    വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു . നീ സ്വാർത്ഥതയിൽ   നിന്ന്    മനുഷത്വത്തിലേക്ക്    വന്നിരിക്കുന്നു   അതാണ്‌   ആളുകൾ    ആഹ്ലാദിച്ചത്‌    അല്ലാതെ    നിന്റ്റെ    ഒരു   പന്തയക്കാരന്‌   വേണ്ടിയല്ല .   മനുഷ്യനിൽ

നിന്ന്  ദയയിലേക്ക്  മാറിയ  ആ  പരിണാമത്തെയാണ്  പ്രസംശിച്ചത്‌.

ഗുണപാഠം——–

ഒറ്റയ്ക്ക്  ജയിക്കുന്നത്  നല്ലതു  തന്നെ. പക്ഷെ  എല്ലാവരുടെയും കൂടെ  ജയിക്കുന്നത് അതിനെക്കാളും നല്ലതാണ്.

ശാന്ത   ഹരിഹരൻ

http://saibalsanskaar.wordpress.com